Yleistä tentin suoritusten seurannasta

Tentti-aktiviteetti laskee yhteen oppilaiden vastausten pisteet ja antaa niiden perusteella hänelle arvosanan.

Tentissä tai sen asetuksissa ei voi suoraan määritellä onko se läpäisty hyväksytysti vai ei. Tentin asetuksissa voidaan sen sijaan määritellä millä ehdoilla oppilas voi saada siitä suoritusmerkinnän.

Voidaan siis sanoa että Moodlessa seurataan suoritusmerkinnän perusteella onko tentti läpäisty hyväksytysti vai ei.

Suoritusmerkinnän voi siis saada esimerkiksi arvosanalla 8,00/10,00 mutta kaikki alle 8,00 saaneet eivät saa suoritusmerkintää tentistä ja näin ollen "eivät pääse siitä läpi".

Jotta järjestelmä voi automaattisesti määritellä onko tentti läpäisty tietyn hyväksymisrajan mukaisesti täytyy:

  1. Määrittää tentin hyväksymisraja tentin asetuksissa ja määrittää asetukset joilla opiskelija saa suoritusmerkinnän tentistä.
  2. Ottaa kurssilla käyttöön suoritusten seuranta.

Vapaaehtoiset mutta suositeltavat toimet näiden lisäksi:

3. Tentin palauterajojen määrittely

4. Kurssin suoritusehtojen määrittely