Kurssin varmuuskopiointi (ylläpitäjälle)

Kurssin kopiointi ja palautus tapahtuvat kurssin sisällä Asetukset-lohkon Varmuuskopiointi- ja Palauta -toiminnoilla. Varmuuskopioimalla luotu tiedosto voidaan palauttaa uudeksi kurssiksi, yhdistää olemassa olevaan kurssiin tai se voi korvata vanhan kurssin sisällön varmuuskopioidun kurssin tiedoilla.

Varmuuskopioinnin vaiheet ovat:

 1. Alkuperäisasetukset
 2. Skeeman asetukset
 3. Varmistus ja katselu
 4. Luo varmuuskopio
 5. Valmis

Varmuuskopioidun kurssin palauttamisesta on tietoja sivulla Kurssin palauttaminen.

Varmuuskopiointi

Avaa kurssi, jonka haluat varmuuskopioida ja napsauta Kurssin etusivun hammasrattaan takaa Varmuuskopiointi.

1. Alkuperäisasetukset

Tällä sivulla valitaan, mitä varmuuskopioon halutaan sisällyttää.
Huomaa: Jos osallistujat jätetään pois varmuuskopiosta, useita kenttiä ei voi enää valita. Järjestelmä jättää kuitenkin valinnan estettyihin kenttiin, kuten "sisällytä roolit"-vaihtoehtoon, mutta ne eivät silti tule mukaan varmuuskopioon.

 • IMS Common Cartridge 1.1  on harvoin käytetty standardi. Se on valittava, jos kurssilla on siinä muodossa olevaa aineistoa. Muuten voit jättää valinnan tyhjäksi. Jos et tiedä onko kurssillasi kyseisen standardin mukaista aineistoa, sitä tuskin on. Huomaa: Jos IMS 1.1 valitaan, varmuuskopioon ei voida ottaa mukaan kurssin osallistujia.
 • Sisällytä osallistujat ottaa varmuuskopioon mukaan kurssilla sillä hetkellä olevat opiskelijat ja opettajat. Tämän tarve riippuu varmuuskopion käyttötarkoituksesta.
 • Poista käyttäjätiedot -vaihtoehdon voit valita vain jos otat käyttäjät varmuuskopioon mukaan. Tällöin Moodle muokkaa käyttäjätiedot anonyymeiksi mm. poistamalla käyttäjän nimen, etkä voi tietää kuka kukin on tai kuka on suorittanut ja mitä.
 • Sisällytä roolit  säilyttää käyttäjien kurssitason roolit kuten opiskelija ja opettaja. Valittavissa vain jos käyttäjät sisällytetään varmuuskopioon.
 • Sisällytä aktiviteetit ottaa varmuuskopioon mukaan kurssin aktiviteetit, kuten tentti, tehtävä jne.
 • Sisällytä lohkot ottaa varmuuskopioon mukaan kurssilla olevat lohkot kuten kalenteri, tulevat tapahtumat, viimeisin toiminta.
 • Sisällytä suodattimet ottaa mukaan kurssiin määritellyt suodattimet ja niiden asetukset (asetukset-lohko -> suodattimet)
 • Sisällytä kommentit ottaa varmuuskopioon mukaan kurssin kommentit. Kommentteja käytetään useissa eri aktiviteettityypeissä.
 • Sisällytä osaamismerkit sisällyttää varmuuskopioon mukaan kurssin mahdolliset osaamismerkit.
 • Sisällytä kalenterin tapahtumat ottaa varmuuskopioon mukaan kurssin kalenterimerkinnät.
 • Sisällytä käyttäjien kurssisuoritusten yksityiskohdat ottaa varmuuskopioon mukaan opiskelijoiden suoritustiedot.
 • Sisällytä kurssin lokit ottaa varmuuskopioon mukaan kurssin lokitiedot. Lokitiedoista näkee kuka, mitä ja milloin kurssilla on tehnyt.
 • Sisällytä arvosanahistoria ottaa varmuuskopioon mukaan opiskelijan arvosanahistorian.
 • Sisällytä kysymyspankki ottaa varmuuskopioon mukaan kurssin kysymyspankin (asetukset-lohko -> kysymyspankki).
 • Sisällytä ryhmät ja ryhmittelyt ottaa mukaan kurssilla mahdollisesti olevat ryhmät ja ryhmittelyt.

Kursseja varmuuskopioidaan joko uuden kurssin pohjaksi tai kaikki tiedot hävittävän "katastrofin" varalta.

Ota uuden kurssin pohjaksi kopioitaessa mukaan:

 • IMS 1.1 (jos tarvetta)
 • Aktiviteetit
 • Lohkot
 • Suodattimet
 • Kalenterin tapahtumat
 • Kysymyspankki (jos tarvetta)

Voit siis jättää osallistujat ja heidän suoritustietonsa pois.

Ota "katastrofi"-varmuuskopioon mukaan:

 • Osallistujat
 • Roolit
 • Aktiviteetit
 • Lohkot
 • Suodattimet
 • Kommentit
 • Osaamismerkit (Badges)
 • Kalenterin tapahtumat
 • Käyttäjien kurssisuoritusten yksityiskohdat
 • Kurssin lokit
 • Arvosanahistoria
 • Kysymyspankki

Jätä siis valitsematta vain "IMS 1.1" ja "poista käyttäjätiedot"-vaihtoehdot.

Näiden valintojen jälkeen voit joko suorittaa pikavarmuuskopioinnin tai jatkaa tarkempiin valintoihin.

2. Skeeman asetukset

"Skeeman asetukset" -sivulla voit vielä tarkemmin määritellä mitkä aktiviteetit ja aineistot haluat mukaan. Oletuksena kaikki ovat valittuina eikä asetuksia ole pakko muuttaa. Voit yksinkertaisesti ottaa valinnan pois niiden aktiviteettien kohdalta jotka haluat jättää pois varmuuskopioista.

 • Oletuksena näet näkymän, jossa voit valita tai poistaa yksittäisiä sisältöjä tai kokonaisten kurssiosioiden sisältöjä ja niiden käyttäjätietoja.
 • Kun valitset Aktiviteettityyppien valinnat -linkin, voit valita tai poistaa kaikki tietyn tyyppiset sisällöt tai niiden käyttäjätiedot, esim. kaikki keskustelualueet tai wikit.
 • Huom! Silloin kun varmuuskopioon ei sisällytetä käyttäjiä on käyttäjädata-sarakkeessa punaisia rukseja, näistä ei tarvitse välittää tässä tapaukessa.
Yksittäisten aktiviteettien valinta
Yksittäisten sisältöjen valinta
Aktiviteettityyppien valitseminen
Aktiviteettityyppien valinta

Kun olet tyytyväinen valintoihisi etene seuraavalle sivulle.

3. Varmistus ja katselu

"Varmistus ja katselu" -sivulla voit antaa varmuuskopiotiedostolle nimen ja tarkistaa että kaikki haluamasi on tulossa mukaan varmuuskopioon. Varmuuskopiolle kannattaa antaa kuvaava nimi, jolla erotat sen myöhemmin muista varmuuskopioista. Tiedostopäätteenä on oltava .mbz  eli nimen täytyy olla muodossa esimerkki.mbz 

Tarkista, että haluamasi tiedot ja aktiviteetit ovat mukana. Jos tiedon/aktiviteetin vieressä on vihreä merkki se on tulossa mukaan varmuuskopioon, punainen ruksi tarkoittaa että tietoa ei oteta mukaan.

Varmuuskopion varmistusnäkymä

Kun olet nimennyt tiedoston ja valmis ottamaan varmuuskopion, napsauta Suorita varmuuskopiointi -painiketta sivun alareunassa.

 • Kopion tekeminen voi kestää kymmenistä sekunneista minuutteihin - tai enemmänkin.

Kun varmuuskopiointi on valmis, saat ilmoituksen "Varmuuskopio luotiin onnistuneesti". Samalla sivulla näytetään mahdolliset virheet ja varoitukset, kuten
Varmuuskopio sisältää viitteitä sen ulkopuolisiin tiedostoihin. Ne eivät toimi muilla sivustoilla.

Jos virheitä ilmeni, kannattaa kopioida "Tekniset tiedot ja varoitukset"-kentästä löytyvät virheenjäljitystiedot erilliseen tekstitiedostoon ja toimittaa tiedot ylläpitäjälle/hallinnoijille asian ratkaisemiseksi.

Napsauta Jatka -painiketta.

Sinut ohjataan sivulle Kurssin etusivun hammasratas > Kurssin ylläpito > Palauta, jonka osiossa Kurssin varmuuskopioalue näet uuden varmuuskopiosi. Voit tallentaa varmuuskopiotiedoston oppimisympäristön ulkopuolelle napsauttamalla luodun tiedoston kohdalla Lataa ja valitsemalla sopivan tallennuspaikan.

Varmuuskopioalue

Voit myös tällä tavoin toimittaa varmuuskopion esim. toiselle opettajalle tai toisen organisaation Moodleen. Se pystytäänkö kurssin varmuuskopio palauttamaan toisen organisaation Moodleen riippuu siitä mikä versio teillä ja heillä on käytössä, kaikki versiot eivät ole yhteensopivia.

Varmuuskopioidun kurssin palauttamisesta on tietoja sivulla Kurssin palauttaminen.