Työpaja

Työpaja-aktiviteetilla voit kerätä osallistujien tuotokset ja laittaa heidät itsearvioimaan oman työnsä, vertaisarvioimaan toistensa töitä ja lisäksi arvioida annetut vertaisarvioinnit.

Palautus voi muodostua tiedostoista ja suoraan oppimisympäristöön kirjoitetusta tekstistä.

Vertaisarviointiin voit halutessasi ottaa käyttöön arviointimatriisin tukemaan ja ohjaamaan osallistujien arviointityötä. Voit myös tarjota osallistujille mahdollisuuden harjoitella arviointia tekemilläsi mallivastauksilla.

Osallistujat voivat arvioida yhden tai useampia vertaistöitä, ja voit joko jakaa vertaisarviointivuorot itse tai arpoa arviointivuorot. Sekä palautukset että arvioijat voivat tarvittaessa olla anonyymejä (muista silloin ohjeistaa osallistujat olemaan kirjoittamatta nimeään myöskään palauttamiinsa tiedostoihin).

Osallistujat saavat työpaja-aktiviteetista kaksi arvosanaa: työn arvosanan ja vertaisarvioinnin arvosanan. Ne näkyvät omina sarakkeinaan myös arviointikirjassa.

Työpajan lisääminen

 1. Valitse Muokkaustila päälle joko Asetukset-lohkosta tai kurssisivun oikeassa yläkulmassa olevasta painikkeesta.
 2. Napsauta Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkkiä haluamassasi kohtaa kurssia.
  Esiin tulee ikkuna, jossa listataan saatavana olevat aktiviteetit.
 3. Valitse Työpaja.
 4. Napsauta Lisää -painiketta.

Esiin tulee sivu Lisätään uusi Työpaja kohtaan (osion nimi), jolla määritetään tehtävän sisältö ja asetukset.

Tärkeimmät asetukset

Yleiset

 • Työpajan nimi näkyy kurssin etusivulla.
 • Tehtävänanto sisältää tarkemman kuvauksen aktiviteetin sisällöstä tai tarkoituksesta ja se on mahdollista näyttää myös kurssin etusivulla.

Arvioinnin asetukset

 • Arviointimenetelmä: Arviointimenetelmä määrittelee käytetyn vertaisarviointitavan ja töiden pisteytystavan. Tähän on neljä eri vaihtoehtoa:
  • Kertyvä arviointi - Määriteltyjen kriteerien perusteella annetaan palaute ja arvosana
  • Kommentit - Määriteltyjen kriteerien perusteella annetaan palaute mutta ei arvosanaa
  • Virheiden määrä - Kommentteja sekä kyllä/ei arvio annetaan määriteltyjen väitteiden suhteen
  • Arviointimatriisi - Annetaan laadullinen arvio määriteltyjen arviointikriteerien perusteella
 • Työn arvosana: Tämä asetus määrittelee palautetun työn korkeimman arvosanan.
 • Palautukselta vaadittava arvosana: Tämä asetus määrittää läpäisemiseen vaadittavan minimiarvosanan palautuksille. Arvoa käytetään aktiviteettien ja kurssisuoritusten seurannassa sekä Arvioinneissa.
 • Vertaisarvioinnin arvosana: Tämä asetus määrittää vertaisarvioinnin korkeimman arvosanan.
 • Arvioinnilta vaadittava arvosana: Tämä asetus määrittää läpäisemiseen vaadittavan minimiarvosanan osallistujien tekemille arvioinneille.
 • Desimaalien määrä arvosanoissa

Työn palauttamiseen liittyvät asetukset

 • Ohjeet tehtävän tekemiseen: Tekstiä tai muuta aineistoa ohjeeksi osallistujille.
 • Voit myös määrittää palautettavien tiedostojen maksimimäärän ja -koon sekä sallia palautukset myös määräajan jälkeen.

Arviointiasetukset

 • Ohjeet vertaisarviointiin: Tekstiä tai muuta aineistoa ohjeeksi osallistujille.
 • Käytä itsearviointia: Jos itsearvointi on käytössä, osallistuja arvioi oman työnsä ja saa arvosanan palauttamansa työn lisäksi myös antamastaan itsearviosta.

Palaute

 • Palautteen antaminen voi olla vapaaehtoista, pakollista tai poissa käytöstä. Kun palautteenanto on käytössä, arviointilomakkeen loppuun tulee tekstikenttä, johon arvioijat voivat kirjoittaa palautteensa.
 • Palautetiedostojen enimmäismäärä ja Palautetiedostojen kokoraja
 • Opettajan kirjoittama kooste työpajatyöskentelyn lopussa: Opettajan kirjoittama kooste näytetään osallistujille työpajan päätyttyä. Koosteeseen voit kirjoittaa esimerkiksi yleistä palautetta, yhteenvetoa tai ehdotuksia siitä, miten työskentelyä kannattaa jatkaa. Jatkoehdotus voisi esim. olla blogimerkinnän kirjoittaminen tai juuri koetun reflektointi.

Esimerkkipalautukset

 • Käytä esimerkkipalautuksia: Jos esimerkkipalautukset ovat käytössä, osallistujat voivat harjoitella vertaisarviointia yhdessä tai useammassa esimerkkipalautuksessa ja verrata arvioitaan mallivastaukseen. Esimerkkipalautusten arviointeja ei huomioida vertaisarvioinnin arvosanaa laskettaessa.
 • Esimerkkien arvioinnin moodi: Vaihtoehtoja on kolme:
  • Esimerkkipalautusten arviointi on vapaaehtoista
  • Esimerkit täytyy arvioida enen omaa palautusta
  • Esimerkit ovat käytössä oman palautuksen jälkeen ja ne täytyy arvioida ennen vertaisarviointia

Näkyvyys opiskelijoille

 • Määritä, millä aikavälillä osallistujat voivat palauttaa työpajaan töitä ja millä aikavälillä he voivat tehdä vertaisarviointeja.
 • Jos valitaan Vaihda seuraavaan vaiheeseen palautusajan päättymisen jälkeen, tila vaihtuu asetetun palautusten määräajan jälkeen automaattisesti vertaisarviointivaiheeseen.
 • Automaattisen tilanvaihtoon kannattaa liittää myös arviointivuorojen automaattinen arvonta.

Moduulien yleiset asetukset

 • Näytetään opiskelijoille: Voi olla hyvä pitää asetuksena "Piilota", kunnes Työpaja on valmis käytettäväksi. Muista vaihtaa asetukseksi "Näytä", kun osallistujilla on tarve päästä sivulle.
 • Tunnistenumero tarvitaan, jos haluat sisällyttää Työpajan arviointeihin tai asettaa sen edellytykseksi pääsylle johonkin muuhun aineistoon tai aktiviteettiin.
 • Ryhmämoodi ja Ryhmittely: eriytetäänkö aktiviteetti ryhmien tai ryhmittelyjen mukaan.

Rajoita pääsy

 • Voit luoda sääntöjä siitä, millä perusteilla osallistujat pääsevät sivulle: esim. päivämäärä, ryhmään kuuluminen tai jonkin muun aineiston tai aktiviteetin suorittaminen.

Opiskelijoiden edistyminen

 • Millä perusteella opiskelijan katsotaan "suorittaneen" aktiviteetin.

Tallenna asetukset. Sitten pääset sivulle, joka näyttää mitkä osat työpajasta on valmisteltu, mitä voit vielä tehdä ja mahdollisesti missä kohdissa on vielä puutteita.

Työpajan luominen