Ylläpitäjälle

Roolit ja oikeudet

Opettaja voi muokata/jakaa osallistujien oikeuksia kurssilla. Ylläpitäjä voi muokata/jakaa kaikkien roolien oikeuksia koko sivustolla.

Yleistä rooleista

Määritelmiä

Rooli (Role)

Rooli on joukko oikeuksia tehdä jotain. Yhdellä käyttäjällä voi olla useampia rooleja eri konteksteissa ja myös useita rooleja samassa kontekstissa.

Osaamismerkit

Opettaja voi antaa osallistujille motivaatioksi ja edistymisen osoitukseksi osaamismerkkejä joko manuaalisesti tai perustuen automaattisiin edistymiskriteereihin.  Tämä ominaisuus on  Mozilla Open Badges -standardin mukainen. Ansaitut osaamismerkit voidaan näyttää käyttäjän profiilissa.

Ehdollinen julkaisu

Ehdollinen julkaisu / Pääsyn rajoittaminen

Ehdollisen julkaisun avulla voit rajoittaa kurssin osallistujien pääsyä aiheosioihin, aktiviteetteihin ja aineistoihin.

Ylläpitäjän täytyy ottaa tämä ominaisuus käyttöön sivuston hallinnasta, että se olisi saatavilla: Sivuston hallinta > Lisäasetukset > Salli ehdollinen julkaisu. Kun ehdollinen julkaisu on käytössä, näkyy osion, aineiston tai aktiviteetin asetussivulla kohta "Rajoita pääsy".

Arvioinnit

Osallistujien suorituksia voi arvioida monella tavalla. Suurin osa aktiviteeteista on linkitetty suoraan Arviointikirjaan, joka on eräänlainen opintokirja. Arvioijan raportissa (Asetukset > Kurssin ylläpito > Arvioinnit) on esitetty eri aktiviteeteista saadut arvioinnit jokaisen opiskelijan osalta.

Lohkot

Opettaja voi lisätä kurssialueen oikeaan ja vasempaan reunaan ns. lohkoja. Kaikilla kurssialueilla on oletuksena Navigointi- ja Asetukset-lohkot, joita ei voi poistaa.

Kaikki käyttäjät voivat muokata Omalla sivullaan näytettäviä lohkoja. Versiosta riippuen, sivun nimi voi olla esim. Katsaus kursseistani tai Oma Moodle.

Ylläpitäjälle

Ylläpitäjä hallinnoi Moodlen asetuksia, asentaa lisämoduuleja jne.

Ylläpitäjätasoja ovat:

  • Pääylläpitäjä (primary administrator), joka hallinnoi Moodlen palvelin- ja ohjelmistoasetuksia
  • Hallinnoija (manager), joka voi muokata Moodlen ylläpitoasetuksia ja
  • Kurssinluoja (course creator), joka voi luoda uusia kursseja ja opettaa niissä.

Sisällysluettelossa on lisää ylläpitäjien tehtäviin liittyviä aiheita.

Aktiviteetit

Yleistä aktiviteeteista

Aktiviteetit ovat kurssilla olevia materiaaleja, jotka edellyttävät osallistujilta aktiivista tekemistä tai osallistumista, esimerkiksi tehtäviä, kysymyksiä sisältäviä oppitunteja, keskustelualueita ja tenttejä.

MaisteriLMS:ään kuuluu vakiona 14 aktiviteettityyppiä ja lisää on saatavana lisäosina.

Ylläpitäjä voi sivuston asetuksissa pakottaa kuvauksen lisäämisen aineistojen ja aktiviteettien yhteyteen Sivuston hallinta > Moduulit > Aktiviteettimoduulit > Yleiset asetukset.

Aineistot

Yleistä aineistoista

Aineistot ovat materiaaleja, joita opettaja voi lisätä kurssiin oppimisen tueksi. Usein käytettyjä ovat esimerkiksi Word-, PDF- ja PowerPoint -tiedostot. Voit näyttää materiaalit joko yksittäin tai kansioihin paketoituina. Voit lisätä aineistoja sisältäviä tiedostoja ja kansioita kurssiin hiirellä vetämällä tai käyttämällä kurssin osioissa olevia Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkkejä. Aineistot näkyvät kurssin osallistujille linkkeinä, joiden vieressä on tiedostotyyppiä vastaava ikoni.

Kurssit

Kurssien perustaminen

Uusien kurssien luominen on oletusarvoisesti keskitetty ylläpitäjille.

Jos sinulla on oikeudet kurssien luontiin, näet etusivulla Asetukset-lohkossa kohdan Sivuston hallinta > Kurssit > Lisää/muokkaa kursseja. Tätä kautta pääset lisäämään kurssin Lisää uusi kurssi -painikkeesta tai navigoimalla ensin haluamaasi kurssikategoriaan ja klikkaamalla samaa painiketta siellä. Kun lisäät uuden kurssin, päädyt ensin kurssin asetussivulle, johon määritellään mm. kurssin nimi, muoto ja saatavuus.