Opiskelijalle

Työpaja

Työpaja-aktiviteetissa opiskelijat voivat harjoittaa vertaisarviointia ja/tai itsearviointia. Työpaja etenee vaiheittain ja aktiivinen vaihe on esitetty keltaisella pohjalla.