Opettajalle

Roskakori

Aineistojen ja aktiviteettien poistaminenPoista aineisto

Kurssin aineistoja ja aktiviteetteja voidaan poistaa kurssin muokkaustilassa aineiston tai aktiviteetin kohdalla Muokkaa asetuksia -valinnassa. 

 

Ennen sisällön poistamista Moodle kysyy vielä vahvistusta. 

 

Lisäosat

Moodleen ja MaisteriLMS:ään on saatavana runsaasti lisäosia, jotka tarjoavat toiminnallisuuksia jotka eivät kuulu vakioasennukseen. 

Lisäosien asentamiseen tarvitaan ylläpitäjän oikeudet sekä pääsy Moodle-palvelimelle.

Moodle-yhteisön sivulla https://moodle.org/plugins/ on runsaasti lisäosia, joihin sisältyy mm. aktiviteetteja, lohkoja, teemoja ja työkaluja plagioinnin estämiseen.

Suoritusten seuranta

Yleistä suoritusten seurannasta Moodlessa

Moodlessa opiskelijoiden edistymistä seurataan suoritusmerkinnöillä, suoritusmerkinnän vai saada erikseen kurssin aktiviteeteista (tentti, tehtävä jne.) ja/tai koko kurssista.

Opettaja voi määrittää aktiviteettien ja koko kurssin läpäisemiselle manuaalisia tai automaattisia ehtoja joilla opiskelijat saavat suoritusmerkinnän joko kyseisestä aktiviteetista tai koko kurssista.

Osaamismerkit

Opettaja voi antaa osallistujille motivaatioksi ja edistymisen osoitukseksi osaamismerkkejä joko manuaalisesti tai perustuen automaattisiin edistymiskriteereihin.  Tämä ominaisuus on  Mozilla Open Badges -standardin mukainen. Ansaitut osaamismerkit voidaan näyttää käyttäjän profiilissa.

Ehdollinen julkaisu

Ehdollinen julkaisu / Pääsyn rajoittaminen

Ehdollisen julkaisun avulla voit rajoittaa kurssin osallistujien pääsyä aiheosioihin, aktiviteetteihin ja aineistoihin.

Ylläpitäjän täytyy ottaa tämä ominaisuus käyttöön sivuston hallinnasta, että se olisi saatavilla: Sivuston hallinta > Lisäasetukset > Salli ehdollinen julkaisu. Kun ehdollinen julkaisu on käytössä, näkyy osion, aineiston tai aktiviteetin asetussivulla kohta "Rajoita pääsy".

Arvioinnit

Osallistujien suorituksia voi arvioida monella tavalla. Suurin osa aktiviteeteista on linkitetty suoraan Arviointikirjaan, joka on eräänlainen opintokirja. Arvioijan raportissa (Asetukset > Kurssin ylläpito > Arvioinnit) on esitetty eri aktiviteeteista saadut arvioinnit jokaisen opiskelijan osalta.

Lohkot

Opettaja voi lisätä kurssialueen oikeaan ja vasempaan reunaan ns. lohkoja. Kaikilla kurssialueilla on oletuksena Navigointi- ja Asetukset-lohkot, joita ei voi poistaa.

Kaikki käyttäjät voivat muokata Omalla sivullaan näytettäviä lohkoja. Versiosta riippuen, sivun nimi voi olla esim. Katsaus kursseistani tai Oma Moodle.

Aktiviteetit

Yleistä aktiviteeteista

Aktiviteetit ovat kurssilla olevia materiaaleja, jotka edellyttävät osallistujilta aktiivista tekemistä tai osallistumista, esimerkiksi tehtäviä, kysymyksiä sisältäviä oppitunteja, keskustelualueita ja tenttejä.

MaisteriLMS:ään kuuluu vakiona 14 aktiviteettityyppiä ja lisää on saatavana lisäosina.

Ylläpitäjä voi sivuston asetuksissa pakottaa kuvauksen lisäämisen aineistojen ja aktiviteettien yhteyteen Sivuston hallinta > Moduulit > Aktiviteettimoduulit > Yleiset asetukset.

Aineistot

Yleistä aineistoista

Aineistot ovat materiaaleja, joita opettaja voi lisätä kurssiin oppimisen tueksi. Usein käytettyjä ovat esimerkiksi Word-, PDF- ja PowerPoint -tiedostot. Voit näyttää materiaalit joko yksittäin tai kansioihin paketoituina. Voit lisätä aineistoja sisältäviä tiedostoja ja kansioita kurssiin hiirellä vetämällä tai käyttämällä kurssin osioissa olevia Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkkejä. Aineistot näkyvät kurssin osallistujille linkkeinä, joiden vieressä on tiedostotyyppiä vastaava ikoni.