Suoritusten seuranta

Yleistä suoritusten seurannasta Moodlessa

Moodlessa opiskelijoiden edistymistä seurataan suoritusmerkinnöillä, suoritusmerkinnän vai saada erikseen kurssin aktiviteeteista (tentti, tehtävä jne.) ja/tai koko kurssista.

Opettaja voi määrittää aktiviteettien ja koko kurssin läpäisemiselle manuaalisia tai automaattisia ehtoja joilla opiskelijat saavat suoritusmerkinnän joko kyseisestä aktiviteetista tai koko kurssista.

Kun ylläpitäjä on ottanut suoritusten seurannan käyttöön järjestelmätasolla ja opettaja kurssin asetuksista, näkyy aineiston tai aktiviteetin asetussivulla otsikko Opiskelijoiden edistyminen sekä kurssin ylläpito -valikossa linkki Kurssin suoritus.

Jokaisen yksittäisen aktiviteettien suoritusehdot määritellään siis kyseisen aktiviteetin asetuksissa, "Opiskelijoiden edistyminen" -otsikon alla.

Koko kurssin suoritusmerkinnän ehdot määritellään Kurssin suoritus -sivulla.

Suoritusten seuranta aktiviteettitasolla

Aktiviteettitasolla (eli opiskelijoiden edistyminen otsikon alla) ehtoja sen suorittamiselle voivat olla muun muassa;

 • Opiskelijan on saatava arvosana saadakseen tästä kohteesta suoritusmerkinnän.
 • Opiskelijan on annettava palaute saadakseen suoritusmerkinnän tästä kohteesta (palaute-aktiviteetissa).
 • Opiskelijan on palautettava tehtävä saadakseen suoritusmerkinnän (tehtävä-aktiviteetissa).
 • Opiskelijan on avattava tämä kohde saadakseen suoritusmerkinnän.
 • Opiskelijan on itse merkittävä tämä kohde suoritetuksi. 
 • Vaadi läpäisyarvosana.

Ehtoja;

 • Opiskelija on avattava tämä kohde saadakseen suoritusmerkinnän .
 • Opiskelija on itse merkittävä tämä kohde suoritetuksi.

Näitä kahta viimeistä ehtoa kannattaa käyttää harkiten, sillä jos kyseisen aktiviteeetin suorituksen seurannan asetuksia joudutaan muokkaamaan myöhemmin näillä ehdoilla kerätyt suoritusmerkinnät katoavat pysyvästi raporteilta.

Jos sen sijaan on seurattu esim. "Opiskelijan on saatava arvosana saadakseen tästä kohteesta suoritusmerkinnän" ja "vaadi läpäisyarvosana" niin järjestelmä osaa hakea tiedot takautuvasti takaisin raporteille.

Se minkä verran erilaisia suorituksen seurannan vaihtoehtoja on käytettävissä riippuu käytetystä aktiviteettityypistä.  

Katso tästä esimerkki miten suoritusten seuranta otetaan käyttöön tentti-aktiviteetissa.

Suoritusten seuranta kurssitasolla

Kurssin tasolla (eli kurssin suoritus -sivulla) ehtoja kurssisuoritukselle voivat olla:

 • Aktiviteettien suoritus
 • Muiden kurssien suoritukset
 • Päiväys
 • Kurssillaoloajan kesto
 • Rekisteröityminen pois kurssialueelta
 • Kurssin arvosana
 • Opiskelijan itse hyväksymät suoritukset
 • Manuaalinen suoritusmerkintä käyttäjältä, jolla on siihen riittävät oikeudet

Huom! Jos kurssin suoritus-sivulla lisätään tai poistetaan ehtoja, sen jälkeen kun joku on jo suorittanut kurssin, niin opiskelijoilta katoavat suoritusmerkinnät jos he eivät täytä näitä uusia ehtoja.

Opettaja voi käyttää toisen kurssin suorittamista ennakkovaatimuksena kurssille. Näin voidaan taata järjestelmällinen edistyminen. Esim. Kurssi A on oltava suoritettuna, ennen kuin kurssi B voidaan merkitä suoritetuksi.

Miten käyttöönotto tapahtuu käytännössä

1. Kurssin suoristusten seurannan ottaminen käyttöön kurssitasolla.

Kun järjestelmän hallinoija on sallinut suoritusten seurannan järjestelmän asetuksista, saat kurssin suoritusten seurannan päälle seuraavasti:

 1. Avaa kurssi
 2. Avaa Asetukset-lohkosta Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia.
  Päädyt sivulle, jolla on kaikki kurssin asetukset.
 3. Laajenna sivulla kohta Suoritusten seuranta ja valitse kohtaan Ota opiskelijoiden suoritusten seuranta käyttöön vaihtoehto Kyllä.
 4. Tallenna muutokset sivun alaosassa.

Jos haluat nähdä kuvallisen ohjeen, katso se tästä.

2. Suoritusten seurannan ottaminen käyttöön aktiviteeteissa

 1. Avaa haluamasi aktiviteetti ja mene sen asetussivulle (Muokkaa asetuksia).
 2. Laajenna sivulla kohta Opiskelijoiden edistyminen.
 3. Valitse haluamasi määritykset joiden mukaan järjestelmä katsoo opiskelijan suorittaneen aktiviteetin.
 4. Tallenna muutokset sivun alaosassa.

Huomaa: suoritusmerkinnän saa myös hylätyllä arvosanalla ellei aktiviteetista löydy myös ehtoa "vaadi läpäisyarvosana" esim. H5P-aktiviteetista ei tätä vaihtoehtoa löydy (tarkistettu toukokuussa 2020).

3. Määrittele ehdot joilla koko kurssista saa suoritusmerkinnän.

Määrittele ehdot joilla koko kurssista saa suoritusmerkinnän

 1. Avaa asetukset-lohko tai hammasratas oikeasta yläkulmasta.
 2. Avaa sivu "kurssin suoritus"
 3. Määrittele ehdot joilla kurssi lasketaan suoritetuksi
 4. Tallenna muutokset

Katso myös esimerkki miten nämä asetukset voidaan määritellä siten että myös hallinoijat/opettajat voivat tarvittaessa antaa opiskelijoille manuaalisen suoritusmerkinnän koko kurssista täältä


Lisätietoa englanniksi