Ryhmät

Jakamalla kurssin osallistujat ryhmiin, voit:

 • pitää useamman samaa kurssia käyvän opetusryhmän aktiviteetit ja arvioinnit erillään
 • pitää useamman opettajan käyttöön jaetulla kurssilla aktiviteetit ja arvioinnit erillään niin, että näet vain omien opiskelijoidesi toiminnan
 • antaa tiettyjä aineistoja, aktiviteetteja tai kurssiosioita nähtäväksi ja käytettäväksi vain rajatulle ryhmälle.

Ryhmien tasot

Voit käyttää ryhmiä ja ryhmittelyjä kahdella tasolla:

 • Kurssitaso - Kurssitasolla asetettu ryhmämoodi on oletusmoodi kaikille kurssin ryhmille. Se asetetaan sivulla Asetukset > Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia.
 • Aktiviteettitaso - Jokaiselle ryhmiä tukevalle aktiviteetille voi asettaa oman ryhmämoodin paitsi jos koko kurssin Pakota ryhmämoodi -asetus on Kyllä.

Ryhmämoodit

Ryhmämoodeja on kolme:

 • Ei ryhmiä - Ryhmiä ei käytetä. Kaikki kurssialueen osallistujat ovat yhtä samaa yhteisöä.
 • Erilliset ryhmät - jokainen ryhmä voi nähdä ainoastaan oman ryhmänsä tuottamat sisällöt, eivät muiden ryhmien töitä ja osallistujia.
 • Näkyvät ryhmät - osallistujat työskentelevät omissa ryhmissään, mutta näkevät muidenkin ryhmien työt.
Kurssin ryhmäasetukset
Kurssin ryhmäasetukset

Sekä erilliset että näkyvät ryhmät mahdollistavat opettajille palautusten suodattamisen niin, että he näkevät vain tietyn ryhmän palautukset. Näkyvissä ryhmissä osallistujat näkevät, mitä muut ryhmät tekevät. Erillisissä ryhmissä osallistujat eivät näe, mitä muut ryhmät tekevät eivätkä esimerkiksi voi osallistua toisen ryhmän sisäisiin keskusteluihin.

Jos käytetään näkyviä ryhmiä, osallistuja näkee ryhmälistauksessa ylimpänä omat ryhmänsä.

Ryhmän luominen

 1. Mene sivulle Asetukset > Kurssin ylläpito > Käyttäjähallinta > Ryhmät ja napsauta "Luo ryhmä" -painiketta.
 2. Anna ryhmälle nimi. Voit myös lisätä mm. kuvauksen, kuvan ja ryhmäavaimen, jolla ryhmän jäsenet kirjautuvat ryhmään ja mahdollisesti myös kurssille.
 3. Tallenna muutokset sivun alaosan painikkeella.
 4. Valitse ryhmä, johon haluat lisätä jäseniä ja napsauta Lisää/poista käyttäjiä.
 5. Valitse mahdollisten jäsenten listasta käyttäjät, jotka haluat lisätä ryhmään. Voit valita useita käyttäjiä käyttämällä Ctrl-näppäintä.
 6. Napsauta Lisää-painiketta.

Ryhmän asetuksissa voit myös antaa ryhmälle tunnisteen. jota käytetään vain ryhmän yhdistämisessä ulkopuolisiin järjestelmiin eikä sitä näytetä missään Moodlen sisäisesti. Saman kurssin sisällä käytettävien tunnisteiden on oltava yksilöllisiä.

Luo ryhmät automaattisesti

Voit luoda ryhmät automaattisesti, kun napsauta Luo ryhmät automaattisesti -painiketta sivulla Asetukset > Kurssin ylläpito > Käyttäjähallinta > Ryhmät. Näin pääset sivulle, jolla määritellään mm. ryhmien nimeäminen ja millä perusteella osallistujat jaetaan ryhmiin.

Yleiset

Luodessasi ryhmät automaattisesti Moodle nimeää tai numeroi ne automaattisesti. Tähän on kaksi vaihtoehtoa:

 • @-merkki aakkostaa ryhmät suuraakkosin eli A, B, C,... Esimerkiksi nimeämiskäytännöllä "Pari @" saat ryhmät Pari A, Pari B jne.
 • # -merkki numeroi ryhmät. Esimerkiksi nimeämiskäytännöllä "Vertaisryhmä #" saat ryhmät Vertaisryhmä 1, Vertaisryhmä 2 jne.

Voit valita, haluatko määrittää ryhmien määrän vai kunkin ryhmän jäsenten määrän.

Ryhmän jäsenet

 • Valitse jäsenet... -asetuksilla voit valita jäsenet olemassaolevien roolien, ryhmien, ryhmittelyjen tai kohorttien mukaan.
 • Ryhmittele jäsenet määrittää, millä perusteella automaattinen jako tehdään.
 • Ehkäise viimeinen pieni ryhmä estää hyvin pienen ryhmän syntymisen, jos ryhmän jäsenten määrä on asetettu yleisissä asetuksissa. Yli jääneet osallistujat jaetaan muihin ryhmiin.
 • Ohita ryhmissä jo olevat käyttäjät jättää valinnan ulkopuolelle ne, jotka ovat jo kurssin ryhmissä.

Ryhmittely

 • Luo ryhmittelyyn: Voit sijoittaa uudet ryhmät joko uuteen tai olemassaolevaan ryhmittelyyn. Jos valitset, Uusi ryhmittely, anna ryhmittelylle nimi.

Aktiviteetin, aineiston tai osion rajoittaminen vain ryhmän käytettäväksi

Pääsyn rajoittamisen on oltava käytössä, jos haluat rajoittaa aktiviteetin, aineiston tai osion vain tietyn ryhmän käytettäväksi. Aktiviteetin, aineiston tai osion asetuksissa näkyy silloin Rajoita pääsy -alue, jolla voit lisätä rajoituksia mm. ryhmien perusteella.

Pääsyn rajoittaminen ryhmään
Pääsyn rajoittaminen tiettyyn ryhmään

Ryhmät ja osallistujien lisäämismoduulit

Jos ryhmät luodaan automaattisesti jollain osallistujien lisäämismoduulilla, kuten IMS Enterprise, Jäseniä ei voi poistaa ryhmästä kurssin Ryhmät-näkymässä. Tämä on tehtävä moduulin kautta. Kun jäsenet on lisätty moduulin avulla, se näkyy heidän kohdallaan kurssin ryhmänäkymässä.

Yhteenveto ryhmistä

Yhteenveto ryhmistä on nähtävissä "Yhteenveto"-välilehdellä sivulla Asetukset > Kurssin ylläpito > Käyttäjähallinta > Ryhmät.

Näkymän voi suodattaa näyttämään tietyt ryhmittelyt tai ryhmät ja uusimmissa versioissa myös osallistujat, jotka eivät ole missään ryhmässä.