Mediamaisterin oppimisalusta 12/2019

  • MM Tagcloud - Uusi lohko kurssien hakuun etusivulla. Haku mahdollistaa kurssien etsimisen tagien ja ennustavan haun avulla.
  • Kohorttien synkronointi - kohorttien automaattinen muodostaminen henkilöprofiilin tiedoilla
  • MM Grid Catalogue -lohko mahdollistaa ruudukkomallisen kuvalinkkikokoelman lisäämisen etusivulle tai työpöydälle. Linkkikorttien näkyvyyksiä voidaan rajoittaa esim. sähköpostin tai kohortin mukaan.
  • mRaportoinnin lisätoiminnallisuus esimiehille, jolla esimies näkee oman tiiminsä suoritukset
  • Pääsynrajoitus kielen mukaan - lisäosa monikielisten kurssien tekemiseen, jonka avulla voidaan opiskelijoiden pääsyä kurssin aktiviteetteihin rajoittaa heidän kielivalintansa perusteella.
  • Todistus lisäosan avulla kurssille on mahdollista lisätä räätälöitävä Todistus-aktiviteetti.