Osallistujien lisääminen kurssille

Huomaa Huomaa: Tämä sivu käsittelee osallistujien lisäämistä kurssille. Ennen tätä ylläpitäjän on luotava osallistujille käyttäjätilit sivustoosi.

Kun luot uuden kurssin, sinut ohjataan Osallistujat-sivulle, jossa voit jakaa kurssin osallistujille rooleja käsin.

Tämä vaatii sen että ylläpitäjä on sallinut koko sivustolla osallistujien lisäämisen käsin ja lisäksi tämä on otettu kurssilla käyttöön kohdasta Asetukset > Kurssin ylläpito > Käyttäjähallinta > Osallistujien lisäämistavat.

Jos osallistujien lisääminen on käytössä, Osallistujat-sivulla näkyy painike "Lisää osallistujia" (Asetukset > Kurssin ylläpito > Käyttäjähallinta > Osallistujat).

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kurssin kirjautumistapoja Osallistujien lisäämistavat -sivulla Muokkaa-sarakkeen kuvakkeilla. Muokkaa-sarakkeen silmäikonin on oltava auki, että kyseinen kirjautumistapa olisi käytössä.

Osallistujien lisääminen käsin on oletusarvoisesti käytössä kursseilla. Asetukset-lohkon Osallistujien lisäämistavat -sivulla voit muuttaa kirjautumistavan asetuksia muokkausikonista. Asetussivulla voit mm. poistaa kirjautumistavan käytöstä sekä asettaa kirjautumisen voimassaolon oletusajan ja kirjautujan oletusroolin.

Osallistujien (opettajien/opiskelijoiden) lisääminen käsin kurssille

  1. Avaa kurssi
  2. Asetukset-lohkosta valitse "Käyttäjähallinta" ja sen alta "Osallistujat"
  3. Napsauta Lisää osallistujia -painiketta.
  4. Varmista aukeavassa ikkunassa, että jaettava rooli on haluamasi, esim. opiskelija.
  5. Kirjoita alareunan hakupalkkiin käyttäjän nimi tai osa siitä ja paina enteriä.
  6. Napsauta haluamasi käyttäjän kohdalla Lisää-painiketta.
  7. Voit näin hakea useita käyttäjiä. Käyttäjät lisätään kurssille, kun napsautat Lopeta osallistujien lisääminen -painiketta.

Voit poistaa käyttäjän kurssilta napsauttamalla Osallistujat-sivulla X-ikonia Osallistujien lisäämistavat -sarakkeessa. Roolit-sarakkeessa ikonin klikkaaminen poistaa käyttäjältä vain kyseisen roolin.

Itserekisteröityminen

Opiskelijat voivat kirjautua kurssille itse, jos itserekisteröityminen on käytössä. Opettaja voi rajoittaa pääsyä luomalla osallistujien lisäämistapojen asetuksissa kurssiavaimen. Ylläpitäjä voi tarvittaessa luoda avaimenhaltijan roolin henkilölle, jonka vastuulle annetaan kurssiavainten hallitseminen.

Jos itserekisteröitymistä ei näy Osallistujien lisäämistavat -sivulla, voit lisätä sen sivulla olevasta alasvetovalikosta, edellyttäen että ylläpitäjä on sallinut kirjautumistavan sivustolla. Itserekisteröitymisen asetuksia pääset muokkaamaan napsauttamalla muokkausikonia

Asetussivulla voit määrittää kurssiavaimen sekä määrittää käytetäänkö ryhmäavaimia. Ryhmäavaimella osallistuja liittää itsensä kurssin lisäksi mahdollisesti kurssialueelle luomaasi ryhmään. Ryhmien luominen ja hallinnoiminen tapahtuu asetuksissa kohdassa Kurssin ylläpito > Käyttäjähallinta > Ryhmät.

Itserekisteröitymisen asetuksissa voit määrittää rekisteröitymiselle mahdollisen aikarajan, osallistujamäärän ylärajan sekä rekisteröitymisen yhteydessä mahdollisesti lähetettävän sähköpostin sisällön. Voit lisätä kurssille useampia itserekisteröitymisiä, jolloin yhdellä salasanalla kirjautuvat saavat opiskelijan roolin ja toisella kirjautuvat opettajan roolin.

Pääsy vierailijana

Tämä kirjautumistapa antaa käyttäjälle mahdollisuuden mennä kurssialueelle vierailijana ilman kurssille rekisteröitymistä. Voit asettaa vierailijoille salasanan. Vierailijana käyttäjä ei voi tehdä mitään muutoksia kurssiin, eivätkä vierailijatunnuksella tehdyt harjoitukset ym. tallennu kurssisuorituksiin.

Jos vierailijana pääsyä ei näy Osallistujien lisäämistavat -sivulla, voit lisätä sen sivulla olevasta alasvetovalikosta, edellyttäen että ylläpitäjä on sallinut kirjautumistavan sivustolla. Voit määrittää sallitaanko pääsy vierailijana ja pääsyyn vaadittavan salasanan asetuksien kohdassa Kurssin ylläpito > Käyttäjähallinta > Osallistujien lisäämistavat > Pääsy vierailijana. Vierailijoiden on annettava salasana aina, kun he menevät kurssille.

Käyttäjän lisääminen kurssille "näkymättömänä"

Voit antaa käyttäjälle oikeudet kurssille siten, että kurssin muut osallistujat eivät näe henkilöä osallistujalistassa. Valitse Asetukset-lohkosta Kurssin ylläpito > Käyttäjähallinta > Muut käyttäjät. Voit lisätä uusia rooleja Jaa rooleja -painikkeella. Oletusarvoisesti voit jakaa tätä kautta vain Hallinnoijan (Manager) roolin. Jos haluat lisätä muita rooleja tätä kautta, ylläpitäjän on sallittava roolille "kyky" course:view.

Useiden osallistujien lisääminen kerralla

Kohortin synkronointi

Kohortit ovat sivuston laajuisia ryhmiä, jotka voidaan helposti lisätä kurssille haluttuun rooliin, jolloin kaikki kohortin jäsenet saavat kyseisen roolin kurssilla. Vain ylläpitäjät voivat hallita kohorttien jäseniä mutta opettajat voivat lisätä kohortteja kursseilleen.

Jos sivuston ylläpitäjä on ottanut Kohortin synkronointi -kirjautumistavan käyttöön ja tehnyt yhden tai useamman kohortin, opettaja voi lisätä sen kurssilleen kirjautumistavaksi Osallistujien lisäämistavat -sivulla. Kohorttia lisättäessä on valittava haluttu kohortti ja rooli, johon kohortin jäsenet halutaan lisätä. Tämän jälkeen lisätyt henkilöt näkyvät Osallistujat -sivulla.

Lisääminen tietokannoista tai taulukoista

Ylläpitäjä voi lisätä osallistujajoukkoja useilla tavoilla esim. tietokannoista tai taulukoista. Lisätietoja englanniksi on Moodlen ohjesivulla: Enrolments.

Linkitetyt kurssit

Voit lisätä kurssille toiselle kurssille kirjautuneet osallistujat. Edellytyksenä on, että ylläpitäjä on ottanut Kurssin meta-linkki -lisäosan käyttöön rekisteröitymislisäosissa ja että olet ottanut sen käyttöön kurssin osallistujien lisäämistavaksi. Silloin linkitetylle kurssille kirjautuvat henkilöt lisätään myös toiselle kurssille. Voit linkittää vain kursseja, joilla olet itse opettajana.

Kurssimaksun maksaminen

Jos ylläpitäjä on ottanut PayPal-lisäosan käyttöön rekisteröitymislisäosissa, voit ottaa sen käyttöön kirjautumistavaksi ja asettaa kurssille hinnan.

  • Osallistujalla on silti oltava käyttäjätili, että hän voisi maksaa kurssin.
  • Jos käytät myös itserekisteröitymistä, osallistujat pääsevät kurssille maksutta, ellet ole asettanut kurssiavainta.