Osaamismerkkien hallinnointi

Opettajilla on oletuksena oikeudet hallinnoida vain omien kurssiensa osaamismerkkejä ja ylläpitäjät voivat hallinnoida myös sivuston merkkejä. Käyttäjät voivat hallita saamiaan osaamismerkkejä omissa asetuksissaan.

Kurssikohtaisten merkkien hallinnointi

Jos kurssikohtaiset osaamismerkit ovat sivustolla käytössä, opettaja näkee asetuksissa kohdan Kurssin ylläpito > Osaamismerkit > Hallinnoi osaamismerkkejä. Sivulla näytetään luettelo käytettävissä olevista osaamismerkeistä, niiden ominaisuuksista ja toimenpiteistä, joita niille voi tehdä:

 • Osaamismerkin status: onko merkki käytössä. Voit ottaa merkin käyttöön tai poistaa sen käytöstä silmäikonin avulla.
 • Kriteerit: millä perusteella merkki myönnetään.
 • Vastaanottajat: kuinka monelle käyttäjälle merkki on myönnetty.
 • Toiminnot: mitä toimintoja voit tehdä merkille.

Huomaa: Kaikkia osaamismerkin ominaisuuksia voi muokata, kunnes se on myönnetty ainakin yhdelle käyttäjälle. Tämän jälken jotkin ominaisuudet lukittuvat.

Pääset muokkaamaan osaamismerkin ominaisuuksia napsauttamalla sen nimeä tai Muokkaa-ikonia. Muokkausivulla on seuraavat välilehdet:

Yhteenveto

Sivulla näytetään yleiskatsaus osaamismerkin ominaisuuksista.

Muokkaa tietoja

Jos haluat muokata käytössä olevan osaamismerkin tietoja, napsauta ensin Poista käytöstä -painiketta. Kun muokkauksesi on valmis, napsauta Salli pääsy -painiketta.

Kriteerit

Sivulla näytetään merkin myöntämiskriteerit ja mahdollinen kriteerien kuvaus. Kriteerejä ei voi muokata sen jälkeen, kun merkki on myönnetty ainakin yhdelle käyttäjälle.

Viesti

Voit muokata viestiä, joka lähetetään merkin saajalle. Voit myös valita, lähetetäänkö merkki (kuvatiedosto) merkin saajalle ja lähetetäänkö merkin luojalle tieto sen myöntämisestä.

Viesti merkin saajalle voidaan lähettää sähköpostitse ja järjestelmän sisäisenä pikaviestinä. Sähköpostiin merkitään lähettäjäksi merkin myöntäjä. Pikaviestiin merkitään lähettäjäksi sivuston ylläpitäjä tai kurssin pääopettaja riippuen siitä, onko kyseessä sivuston vai kurssin osaamismerkki.

Ylläpitäjä voi määrittää viestin lähetystavan sivulla Sivuston hallinta > Moduulit > Viestitulosteet > Oletus viestitulosteet. Oletuksena ilmoitus lähetetään aina pikaviestinä ja lisäksi lähetetään sähköposti, jos käyttäjä ei ole kirjautuneena.

Vastaanottajat

Sivulla näytetään kenelle merkki on jo myönnetty.

Sivustokohtaisten merkkien hallinnointi

 • Oletusarvoisesti osaamismerkit on otettu käyttöön sivulla Sivuston hallinta > Lisäasetukset ja niitä hallitaan sivulla Sivuston hallinta > Osaamismerkit > Hallinnoi osaamismerkkejä
 • Sivulla näytetään luettelo käytettävissä olevista osaamismerkeistä, niiden ominaisuuksista ja toimenpiteistä, joita niille voi tehdä:
 • Sivuston merkkien asetukset ovat samanlaiset, kuin kurssien merkkien. Käyttäjille voi antaa oikeuden myöntää merkkejä toisilleen antamalla heille kyvyn "moodle/badges:awardbadge". Ylläpitäjät voivat valita, mitä roolia he käyttävät myöntäessään osaamismerkkejä.

Osaamismerkkien poistaminen

Kun osaamismerkki on myönnetty ainakin yhdelle käyttäjälle, sen poistamiseksi on kaksi vaihtoehtoa. Poistaminen aloitetaan napsauttamalla Poista-ikonia (X) sivulla Hallinnoi osaamismerkkejä.

 1. Poista, mutta säilytä jo myönnetyt osaamismerkit: merkkiä ei enää voi myöntää, mutta merkin jo ansainneet saavat pitää sen.
 2. Poista. Poista myös myönnetyt osaamismerkit: kaikki osaamismerkin tiedot poistetaan järjestelmästä. Käyttäjät, jotka ovat ansainneet merkin eivät enää näe sitä, eivätkä voi näyttää sitä profiileissaan.
  Huomaa: Jos osallistuja on tallentanut osamismerkin ulkopuoliseen "osaamismerkkireppuun", se on siellä edelleen nähtävissä, vaikka osaamismerkki poistetaan järjestelmästä. Merkin kriteereihin ei kuitenkaan enää pääse käsiksi.

Omien osaamismerkkien hallinnointi

Voit hallita osaamismerkkejäsi omissa asetuksissasi: valitse sivun oikean ylänurkan pudotusvalikosta Asetukset > Osaamismerkit > Hallinnoi osaamismerkkejä. Sivulla voit tarkastella ja etsiä osaamismerkkejäsi sekä ladata omat osaamismerkit tiedostona oppimisympäristön ulkopuolelle.

Osaamismerkkiasetukset

Voit valita, näytetäänkö osaamismerkit automaattisesti profiilisivullasi. Jos merkkejä ei näytetä automaattisesti,  voit valita yksittäisten merkkien näyttämisen sivulla Hallinnoi osaamismerkkejä: napsauta osaamismerkin alla olevaa silmäikonia muuttaaksesi sen yksityiseksi tai julkiseksi.

Osaamismerkkirepun asetukset

Näitä muokataan sivulla Asetukset > Osaamismerkit > Osaamismerkkirepun asetukset.

Verkko-osoite

Verkko-osoitteena on nyt käytössä vain https://backpack.openbadges.org. Open Badges -osaamismerkkireppu käyttää kirjautumiseen Persona-järjestelmää. Kirjautumiseen tarvitaan siis Persona-tili. Personan avulla voi kirjautua monelle sivustolle vain yhdellä salasanalla. Tarkempia tietoja Personasta on sivulla https://login.persona.org/about. On helpointa, jos käyttäjän sähköpostitili oppimisympäristössä on sama kuin Open Badges -järjestelmässä käytetty tili. Ylläpitäjä voi sallia useaman kuin yhden sähköpostiosoitteen käyttämisen oppimisympäristössä.