Osaamismerkit

Opettaja voi antaa osallistujille motivaatioksi ja edistymisen osoitukseksi osaamismerkkejä joko manuaalisesti tai perustuen automaattisiin edistymiskriteereihin.  Tämä ominaisuus on  Mozilla Open Badges -standardin mukainen. Ansaitut osaamismerkit voidaan näyttää käyttäjän profiilissa. Ne on myös mahdollista tallentaa "osaamismerkkireppuun" (Open Badges backpack) ja "repussa" olevat muut osaamismerkit on mahdollista näyttää käyttäjän profiilissa.

Osaamismerkkejä on kahden tyyppisiä:

 • Sivustokohtaiset merkit, jotka liittyvät laajempiin kokonaisuukiin, kuten kurssiyhdistelmien suorittamiseen.
 • Kurssimerkit, joita voi saada yksittäisen kurssin sisällä olevista aktiviteeteista.

Osaamismerkkien käyttäminen

Osaamismerkin lisääminen kurssille

Ennen kuin osaamismerkkejä voi käyttää kurssilla, niiden on oltava sallittuna ylläpitäjän asetuksissa sivulla Sivuston hallinta > Osaamismerkit > Osaamismerkkien asetukset. Opettaja voi lisätä osaamismerkkejä kurssille sivulla  Kurssin ylläpito > Osaamismerkit > Lisää uusi osaamismerkki.

Osaamismerkin tiedot

 • Osaamismerkin tiedot: anna merkille nimi ja kuvaus. Lataa järjestelmään JPG- tai PNG -kuvatiedosto. Kuva rajataan neliöksi ja sen koko muutetaan osaamismerkin kuvavaatimusten mukaiseksi.
 • Osaamismerkin myöntäjän tiedot: syötä ainakin myöntäjän nimi (organisaatio tai henkilö). Sähköpostiosoite on vapaehtoinen tieto.
 • Osaamismerkin vanhentuminen: voit halutessasi asettaa osamismerkin vanhentumaan tiettynä päivänä tai tietyn ajan kuluttua sen myöntämisestä.

Kun tallennat osamismerkin asetukset, sinut ohjataan sivulle, jolla määritetään merkin myöntämisen kriteerit.

Kriteerit

Kurssikohtaisen osaamismerkin kriteerinä voi olla

 • Merkin myöntäminen käsin
 • Kurssin suorittaminen
 • Aktiviteetin suorittaminen

Jos käytetään myöntämistä käsin, on määritettävä missä rooleissa olevat käyttäjät voivat myöntää merkin.

Käytettäessä suorituksiin perustuvaa myöntämistä Suoritusten seurannan on oltava käytössä sivustolla ja kurssilla.

Voit lisätä kriteereihin kuvauksen ja linkkejä lisätiedoiksi.

Kun tallennat kriteerit, sinut ohjataan sivulle Hallinnoi osaamismerkkejä, jolla voit ottaa osaamismerkin käyttöön.

Osaamismerkin myöntäminen

Voit myöntää osaamismerkin käsin napsauttamalla Myönnä osaamismerkki -painiketta sivulla Kurssin ylläpito > Osaamismerkit >  Hallinnoi osaamismerkkejä > Vastaanottajat.

Osaamismerkkien hallinnointi: Vastaanottajat-välilehti

Tarkempia tietoja on sivulla Osaamismerkkien hallinnointi.

Vinkki: jos sivustolla on paljon käyttäjiä, heitä voi olla helpompi etsiä sähköpostisoitteen kuin nimen perusteella.

Sivustokohtaisen osaamismerkin lisääminen

 • Ylläpitäjä voi lisätä sivustokohtaisen osamismerkin sivulla Sivuston hallinta > Osaamismerkit > Lisää uusi osaamismerkki.
 • Sivustokohtaisen merkin asetukset ovat kriteereitä lukuun ottamatta samanlaiset, kuin kurssikohtaisen. Kriteereinä ovat: Rooli joka voi myöntää merkkejä käsin, Useiden kurssien suorittaminen ja Profiilin täydentäminen.
 • Käytettäessä suorituksiin perustuvaa myöntämistä Suoritusten seurannan on oltava käytössä sivustolla ja kyseessä olevilla kursseilla.

Osaamismerkkien ansaitseminen

 • Kun merkin kriteerit ja muut tiedot ovat kunnossa, ylläpitäjän tai merkin luojan on otettava merkki käyttöön, että sivuston käyttäjät voisivat ansaita sen.  Tämä tapahtuu napsauttamalla Hallinnoi osaamismerkkejä sivulla silmäikonia tai merkin asetuksissa olevaa Salli pääsy -painiketta.

Sivustomerkin ottaminen käyttöön

 • Useimmiten osamismerkit myönnetään automaattisesti perustuen käyttäjän toimintaan sivustolla. Käytössä olevien merkkien kriteerit tarkistetaan aina, kun käyttäjä suorittaa kurssin tai aktiviteetin taikka päivittää profiilinsa. Jos käyttäjä täyttää kriteerit, hänelle myönnetään osaamismerkki ja lähetetään asiasta tieto sähköpostiin.

Käyttäjät voivat ansaita vain merkkejä, jotka on otettu käytöön!

Katso myös:

Osaamismerkkien hallinnointi