Osaamiskeskeinen oppiminen (Competency Based Education, CBE)

Käsitteet

Moodlen osaamiskeskeisen oppimisen mekanismit mahdollistavat tietyn pätevyyden vaatiman osaamisen hienojakoisen kuvauksen ja arvioinnin. Pätevyyden kuvaukselle muodostetaan osaamisen viitekehys.  Osaamisen viitekehys voidaan rakentaa esimerkiksi tutkinnolle, tutkinnon osalle tai työtehtävälle.

Ylläpitäjä voi rakentaa tai ladata lisäosan avulla valmiin osaamisen viitekehyksen.  Osaamisen viitekehyksellä on hierarkkinen, puumainen rakenne. Osaamisen viitekehyksen eri tasot määritellään vastaamaan haluttuja pätevyyden osia,  pätevyyden alle voidaan esimerkiksi määritellä erilaisia taitoja. Eri tasoille voidaan liittää arvioitavaksi pätevyyksiä, taitoja, käytöstä, harjoitteita jne.

 

Ylläpitäjä määrittelee pätevyyksien arvioinnille myös arviointiasteikon. Yksinkertaisin asteikko on Ei vielä pätevä/Pätevä. Opettaja voi arvioida pätevyyden käsin tai arviointi voi syntyä automaattisesti kurssin tai aktiviteetin suorituksesta.

 

Esimerkki osaamisen viitekehyksestä:

 

Osaamisen viitekehys

Opintosuunnitelmat

 

Ylläpitäjä luo myös opintosuunnitelmien viitekehykset.  Opintosuunnitelmien viitekehys on malli, jonka pohjalta luodaan opiskelijoiden opintosuunnitelmat. Viitekehykseen liitetään aiemmin määriteltyjä pätevyyksiä. Opiskelijat saavat tähän malliin perustuvan oman opintosuunnitelman, kun ylläpitäjä liittää opiskelijoita tai opiskelijarymiä (kohortteja) opintosuunnitelmien viitekehykseen.

 

Opintosuunnitelmien viitekehys