Oppitunti

Oppituntiaktiviteetti esittää osallistujalle joukon sivuja, joiden lopussa on ylensä tehtävä jonkinlainen valinta. Valinta määrittää sen, mille sivulle osallistuja pääsee seuraavaksi. Yksinkertaisimmillaan sivun lopussa on Jatka-painike, jolla pääsee oppitunnin seuraavalle sivulle.

Oppituntisivuja on kahta päätyyppiä: kysymyssivuja ja sisältösivuja. Lisäksi voit käyttää navigointisivuja apuna oppitunnin rakentamisessa.

Oppituntiaktiviteetti on suunniteltu sopeutuvaksi niin, että se muotoutuu osallistujan valintojen mukaan. Osallistujan jokainen valinta voi antaa hänelle erilaisen palautteen ja johtaa eri sivulle oppitunnin rakenteessa. Kun oppitunti on hyvin suunniteltu, se esittää sisällön ja kysymykset kullekin osallistujalle räätälöidyllä tavalla - ilman että opettajan on tarvetta puuttua oppitunnin etenemiseen.

Tällä sivulla listataan Oppitunnin lisäämiseen ja perusasetuksiin liittyvät kohdat.

Muita oppitunteihin liittyviä sivuja ovat:

Oppitunnin lisääminen

 1. Valitse Muokkaustila päälle joko Asetukset-lohkosta tai kurssisivun oikeassa yläkulmassa olevasta painikkeesta.
 2. Napsauta Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkkiä haluamassasi kohtaa kurssia.
  Esiin tulee ikkuna, jossa listataan saatavana olevat aktiviteetit.
 3. Valitse Oppitunti.
 4. Napsauta Lisää -painiketta.

Esiin tulee sivu Lisätään uusi Oppitunti kohtaan (osion nimi), jolla määritetään alueen asetukset.

Tärkeimmät asetukset

Huomaa Huomaa: Tehtyäsi asetukset, tallenna ne sivun alareunassa. Napsauta "Tallenna ja näytä" päästäksesi rakentamaan oppitunnin sisältöä. Jos napsautat "Tallenna ja palaa kurssille", pääset oppituntiin kurssisivulta.

Yleiset

 • Nimi näkyy kurssin etusivulla.
 • Kuvaus sisältää tarkemman tehtävänannon ja se on mahdollista näyttää myös kurssin etusivulla.
 • Näytä kuvaus kurssisivulla Jos tämä on valittuna, kuvaus näkyy kurssisivulla oppitunnin nimen alla.

(Loput asetukset ovat oletusarvoisesti piilotettuina.)

Näkyvyyteen liittyvät asetukset

 • Avaa tiedosto ponnahdusikkunaan: Valitse näytettävä tiedosto, jos haluat oppitunnin alussa näyttää jotain ponnahdusikkunassa. Tarvittaessa jokaisella oppitunnin sivulla näytetään linkki ponnahdusikkunan avaamiseen uudelleen.
 • Etenemispalkki: Jos tämä on käytössä, oppitunnin sivujen alareunassa näytetään edistymistä seuraava prosenttipalkki.
  • Etenemispalkki toimii oikein vain oppitunneissa, joissa eteneminen on suoraviivaista: Sivu 1 -> Sivu 2 -> jne -> Loppu. Se ei välttämättä näytä oikeaa tilannetta, jos mahdolliset etenemisreitit ovat monimutkaisia.
  • Jos oppitunti sisältää vain sisältösivuja eikä lainkaan kysymyssivuja ja opiskelija menee oppituntiin uudestaan, etenemispalkki näyttää alusta asti 100%.
  • Jos oppitunti sisältää kysymyssivuja ja uusinnat on asetuksissa sallittu, etenemispalkki alkaa uusinnoissa 0%:sta.
 • Näytä tähän mennessä kertyneet pisteet: Näyttää osallistujalle hänen saavuttamansa pisteet jo oppitunnin aikana.
 • Näytä vasen valikko: Valitse tämä, jos haluat näyttää opiskelijoille listan sisältösivuista. Vain ne sivut näytetään, joiden asetuksisa on valittu "Näytä vasemmassa valikossa?". Kysymyssivuja ei näytetä.
 • Näytä valikko kun arvosana on suurempi kuin: Tämä asetus määrittelee, täytyykö opiskelijan saada tietty arvosana ennen kuin hän näkee vasemman reunan valikon. Opiskelijan on ensin käytävä oppitunti läpi ilman valikkoa. Vaaditun arvosanan saatuaan hän voi käyttää vasemmanpuoleista valikkoa katsoakseen oppituntia uudelleen.
 • Diaesitys: Näytetäänkö oppitunti diaesityksenä? Diaesitysten korkeus, leveys ja taustaväri määritetään ylläpitäjän asetuksissa: Sivuston hallinta > Moduulit > Aktiviteettimoduulit > Oppitunti.
 • Vastausten maksimimäärä: Tämä asetus määrittää vaihtoehtojen enimmäismäärän monivalintakysymyksissä. Voit muuttaa asetusta milloin tahansa, koska se vaikuttaa vain opettajan näkymään, ei mahdollisesti aikaisemmin annettuihin vastauksiin.
 • Käytä oletuspalautetta: Jos tämä on käytössä ja kysymykseen ei ole määritetty kysymyskohtaista palautetta, näytetään oletuspalaute. Tyypillisesti oletuspalaute on "Oikea vastaus" tai "Väärä vastaus". Jos tämä ei ole käytössä ja kysymyskohtainen palaute puuttuu, opiskelija ei saa mitään palautetta.
 • Linkitä seuraavaan aktiviteettiin: Valitse aktiviteetti alasvetovalikosta, jos haluat antaa oppitunnin lopussa linkin johonkin toiseen kurssin aktiviteettiin.

Näkyvyys opiskelijoille

 • Oppitunti aukeaa/sulkeutuu: Tämä asettaa ajan, jona oppitunti on opiskelijoiden käytettävänä.
 • Suoritusaika: Voit asettaa aikarajan oppitunnin suorittamiselle. Aika voi olla sekunteja, minuutteja, tunteja, päiviä tai viikkoja. Opiskelija näkee paljonko aikaa on jäljellä. Ajan loppuminen ei estä oppitunnin jatkamista, mutta myöhässä annettuja vastauksia ei lasketa arvosanaan.
 • Salasanasuojattu oppitunti: Jos haluat, että oppitunnille pääsee vain salasanalla, muuta valinnaksi Kyllä ja kirjoita salasana tekstikenttään.

Etenemisen hallinta

 • Salli oppitunnin uusiminen: Tämä lisää Tarkastele oppituntia -painikkeen oppitunnin viimeiselle sivulle opiskelijoiden kannustamiseksi käymään oppitunnin läpi uudelleen.
  • Tämä ei mahdollista vastausten muuttamista, vaan vain niiden tarkastelun.:
 • Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen: Jos tämä on käytössä, opiskelija voi väärän vastauksen jälkeen halutessaan yrittää kysymystä uudelleen, saamatta siitä pisteitä.
  • Älä käytä tätä, jos vastaukset ovat esseemuotoisia.
 • Vastauskertojen maksimimäärä: Voit valita kuinka monta kertaa opiskelija voi yrittää vastata kysymykseen. Maksimin saavutettuaan opiskelija siirretään seuraavalle sivulle. Tämä voi toimia joko yhdessä edellisen asetuksen kanssa tai siitä riippumatta:
  • Jos Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen ei ole valittuna, opiskelija voi yrittää kysymystä uudelleen, mutta ei saa siitä lisää pisteitä.
  • Jos Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen on valittuna, opiskelija voi yrittää kysymystä uudelleen ja voi saada lisää pisteitä.
 • Toiminto oikean vastauksen jälkeen: Valitse minne haluat opiskelijan siirtyvän oikean vastauksen jälkeen. Tarkempia tietoja on sivulla Oppitunnin käyttäminen.
  • Normaali - seuraa oppitunnin polkua: Yleensä tämä näyttää seuraavan sivun.
  • Näytä katsomaton sivu: Sivut näytetään satunnaisessa järjestyksessä näyttämättä mitään sivua kahdesti.
  • Näytä vastaamaton sivu: Sivut näytetään satunnaisessa järjestyksessä siten, että sivut, joissa on vastaamattomia kysymyksiä, näytetään uudestaan.
 • Näytettävien sivujen määrä: Tarvitset tätä vain jos valitsemasi Toiminto oikean vastauksen jälkeen on "Näytä katsomaton sivu" tai "Näytä vastaamaton sivu". Kaikki sivut näytetään jos tämän asetuksen valinta on "0".

Arviointi

 • Aseta arvioinnin Tyyppi, Asteikko, Maksimiarvosana, Arvosanojen kategoria ja Hyväksymisraja. Hyväksimymisrajan ylittävät arvosanat on mahdollista liittää aktiviteettien automaattiseen merkitsemiseen suoritetuiksi ja ehdolliseen julkaisuun niin, että opiskelija pääsee toiseen aktiviteetiin vain saatuaan hyväksytyn arvosanan.
 • Harjoitusoppitunti: Harjoitusoppituntienkin tulokset tallennetaan uusimmassa Moodle-versiossa. Jos haluat, että opiskelijat voivat yrittää harjoitusoppituntia useampia kertoja, valinnan Uusinnat sallittu on oltava Kyllä.
 • Muokattu pisteytys: Jos tämä on käytössä, jokaiselle vastaukselle voidaan antaa numeerinen pistearvo (positiivinen tai negatiivinen).
 • Uusinnat sallittu: Tämä asetus määrittää, voivatko opiskelijat tehdä tehtävän useammin kuin kerran vai eivät.
  • Huomaa, että tämä asetus koskee vain oppitunteja, joihin sisältyy kysymyssivuja. Jos oppitunnissa on vain sisältösivuja, sen uusiminen on aina sallittu.
 • Uusintojen käsittelytapa: Jos sallit uusinnat, valitse haluatko käyttää arvosanana korkeinta saavutettua vai yritysten keskiarvoa.
 • Kysymysten minimimäärä: Aseta pienin sallittu kysymysten määrä, josta opiskelijan arvosana lasketaan. Opiskelijalle näytetään, moneenko kysymykseen hän on vastannut ja moneenko on vielä vastattava.
  • Jos käytät vain sisältösivuja, jätä asetukseksi "0"
  • Kerro oppitunnin etusivulla, moneenko kysymykseen opiskelijoiden on vähintään vastattava.

Moduulien yleiset asetukset

 • Näytetään opiskelijoille: Tällä annat osallistujien nähdä aktiviteetin tai piilotat sen esim. luomisen ajaksi.
 • Ryhmämoodi: Eriytetäänkö tehtävä kurssialueella olevien ryhmien mukaan.
 • Ryhmittely: Eriytetäänkö tehtävä kurssialueella olevien ryhmittelyjen mukaan.

Rajoita pääsy

Voit rajoittaa osallistujien pääsyä tehtävään esimerkiksi päivämäärän ta aikaisempien suoritusten perusteella. Tarkempia tietoja pääsyn rajoittamisesta on sivulla Ehdollinen julkaisu.

Opiskelijoiden edistyminen

Millä perusteella osallistujan katsotaan suorittaneen aktiviteetin.