Oppitunnin rakentaminen

Tämä sivu kertoo, miten rakentaa oppitunti kun se on ensin luotu.

Oppitunnin suunnitteleminen

Oppitunti rakentuu sivuista joilla saattaa olla sisältöä opiskelijoiden luettavaksi tai kysymyksiä joihin osallistujan on tarkoitus vastata. Opettaja voi luoda kysymykset tai tuoda ne tietyllä tavalla muotoillusta tiedostosta. Opettaja päättää missä järjestyksessä nämä sivut näytetään.

 • Ennen oppitunnin rakentamista sinulla tulee olla selkeä kuva, mitä haluat tällä oppitunnilla tehdä. Tuleeko se olemaan lineaarinen oppimiskokemus josta annetaan arvosana? Vaiko ei-lineaarinen harjoitusoppitunti, josta ei anneta arvosanaa? Voivatko osallistujat palata oppitunnin eri osiin vai voiko oppitunnin tehdä vain yhden kerran?
 • Myös ne, joille on luonnollista työskennellä suoraan verkossa, saattavat hyötyä siitä, että oppitunnin rakenne kuvataan ensin paperille, ettei siirtymiä sivujen välillä tarvitse muistaa ja visualisoida pelkästään omassa päässä.
 • Vihjeitä ja ideoita Oppitunti-aktiviteetin käyttöön löydät sivuilta Oppitunnin käyttäminen ja Oppitunti-FAQ.

Sisällön ja kysymysten lisääminen oppituntiin

Kun olet valmistellut oppituntisi sivun Oppitunti mukaisesti, napsauta "Tallenna ja näytä" päästäksesi alla olevan kuvan mukaiseen näkymään. Jos napsautat "Tallenna ja palaa kurssille", pääset oppituntiin kurssisivulta.

Oppitunnin rakentaminen: aloitus
Oppitunnin rakentaminen: aloitus

Tuo kysymykset

Voit tuoda olemassa olevia kysymyksiä oppituntiin napsauttamalla Tuo kysymykset -linkkiä. Alla olevassa kuvassa on esimerkkejä käytettävissä olevista tiedostomuodoista.

Tuo kysymykset: tiedostomuotoja

Lisää kokoelma

Kokoelmalla tarkoitetaan useampaa kysymyssivua, jotka näytetään satunnaisessa järjestyksessä osallistujalle. Kysymyssivut on hyvä tehdä etukäteen jotta voidaan päättää mihin kohtaa merkitään kokoelman alku ja loppu. Alku merkitään "Kokoelma" -sivulla ja loppu "Kokoelman pääte" -sivulla.

Lisää sisältösivu

Sisältösivulla opettaja jakaa tietoa, joka vie oppituntia eteenpäin. Sisältösivuilla ei ole kysymyksiä, joihin on vastattava.

 • Osallistuja näkee sivun otsikon, opettajan haluaman sisällön ja yhden tai useamman painikkeen etenemistä varten.
 • Kun osallistuja napsauttaa painiketta, hän siirtyy seuraavalle sivulle, mutta valintaa ei arvioida.

Sivun otsikko
Osallistuja näkee otsikon sisältösivun ylälaidassa.

 • Oppituntia muokatessaan opettaja näkee otsikon tiivistetyssä muokkausnäkymässä. Otsikko näkyy myös vaihtoehtona siirtymisten alasvetovalikoissa.
 • Sisältösivun otsikko voidaan myös näyttää "vasemman valikon" sivulistauksessa.

Sivun sisältö
Opettaja lisää tähän kenttään haluamansa sisällön käyttäen Moodlen tekstieditoria ja sen multimediaominaisuuksia.

Sisältö
Opettaja kirjoittaa Sisällön kuvauskenttiin tekstit, joita osallistujat voivat napsauttaa päästäkseen seuraavalle sivulle.

 • Kuvauskenttien tekstit näkyvät osallistujalle painikkeina.
 • Opettaja voi valita järjestetäänkö sisältöpainikkeet vierekkäin vai päällekkäin.

Oppituntisivun painikkeiden asetukset

 • Käytettävissä oleva painikkeiden määrä riippuu Oppitunnin asetuksissa määritetystä vastausten maksimimäärästä
 • Jokaiseen sisällön kuvaukseen liittyy Siirry-valikko. Siirtymiset vievät osallistujan sivulta toiselle.
  • Siirtyminen voi olla suhteellinen (esim. Seuraava sivu tai Oppitunnin loppu) tai absoluuttinen (johtaa tietylle nimetylle sivulle).
  • Opettaja valitsee haluamansa sivun alasvetovalikosta, jossa kaikki oppituntiin lisätyt sivut ovat saatavana.

Kun osallistuja napsauttaa kuvaustekstillistä painiketta, hän siirtyy siirtymisvalikossa valitulle sivulle.

Lisää kysymyssivu

Napsauttamalla Lisää kysymyssivu tähän -linkkiä pääset valitsemaan, minkätyyppisen kysymyssivun haluat lisätä oppituntiin:

Kysymystyypin valinta

Huomaa Huomaa: Oppitunnin kysymystyypit ovat erillisiä Tentin kysymystyypeistä, vaikka kysymysten nimet ovat samanlaisia.

Kysymyssivun rakenne on hyvin samanlainen, kuin yllä esitetty sisältösivun rakenne, Tyypillinen kysymyssivu sisältää seuraavat osat:

 • Sivun otsikko - kysymyssivun yläosassa näkyvä sivun nimi
 • Sivun sisältö - Itse kysymys ja siihen liittyvä aineisto
 • Vastaus-kenttiä, joihin sisältyy kysymystyypistä riippuen:
  • Vastaus (valintatehtävän painikkeen teksti tai muu mahdollinen vastaus)
  • Palaute (palaute valinnasta tai muusta osallistujan "palautuksesta")
  • Siirry (siirtymispainikkeen toiminto)
  • Tulos (vastauksen mahdollinen pistearvo)

Palaute lyhytvastauskysymykseen

Kysymystyypit

Oppitunnin kysymystyypit ovat osittain hyvin saman tapaisia, kuin Tentin kysymystyypit. Niiden toiminnassa on kuitenkin eroja ja niitä käsitellään eri asioina.

Monivalinta
Osallistujalle annetaan kysymys ja joukko vastauksia. Vastausvaihtoehtojen järjestys on osallistujan näkymässä satunnainen. Oletusarvoisesti vain yksi vaihtoehto on oikein, mutta opettaja voi valita myös "Monivastauksen", jolloin useampi valinta on mahdollinen. Vastausvaihtoehtoihin ja palautteisiin on mahdollista sisällyttää myös kuvia ja muuta mediaa.

Essee
Osallistuja voi kirjoittaa vastauskenttään melko pitkän vastauksen ja opettaja voi arvioida sen manuaalisesti.

 • Sivulla Oppitunnin käyttäminen on tietoja esseiden arvioimisesta. Jos päätarkoituksesi on, että osallistujat kirjoittavat esseen, Tehtävä voi olla sopivampi aktiviteetti.
 • Myös "Opettaja ilman muokkausoikeutta" voi arvioida oppitunnin esseevastauksia, vaikkei voikaan muokata oppituntia.

Yhdistämistehtävä
Yhdistämistehtävässä voit muodostaa listoja asioista, jotka on yhdistettävä muihin asioihin - esim. sanoja, kuvia tai numeroita. Osallistujan on yhdistettävä kaikki parit oikein saadakseen tehtävästä pisteet.

Numeerinen
Vastaukseksi vaaditaan numero. Tietyllä välillä oleva numero voi myös olla oikea vastaus. Numeroalueissa käytetään erottimena kaksoispistettä. Jos esimerkiksi haluat hyväksyä numerot välillä 10, 11 ja 12, kirjoita vastauskenttään 10:12.

Lyhytvastaus
Vastaukseksi vaaditaan sana tai lyhyt fraasi. Opettajan on ennakoitava mahdolliset vastaukset ja tarvittaessa käytettävä "wild card" merkkiä " * " salliakseen erilaiset kirjoitustavat.

Wildcard -merkki lyhytvastauksessa

Jos sisällytät Sivun sisältö -kentän tekstiin vähintään viisi alaviivaa, kysymys toimii aukkotehtävänä. Suurempi määrä alaviivoja kasvattaa vastauskenttää. (Voit myös tuoda aukkotehtäviä Blackboardista tai muusta Oppimisen hallintajärjestelmästä.)

Aukkotehtävän luominen lyhytvastauskysymykseksi:

Aukkotehtävä lyhytvastauskysymyksessä

Aukkotehtävä osallistujan näkymässä:

Aukkotehtävä opiskelijan näkymässä

Oikein/Väärin
Osallistujan on valittava kahden vaihtoehdon välillä. Tyypillisesti "Oikein" tai "Väärin"

Oppitunnin jatkaminen

Kun olet luonut ensimmäisen sisältö- tai kysymyssivun, päädyt sivulle, joka näyttää sivun otsikon, tyypin ja siirtymät sekä seuraavat mahdolliset toiminnot:

Tiivistetty näkymä:

Uuden sivun lisääminen oppituntin
 

 • Toimintoikonien avulla voit siirtää, muokata, esikatsella ja poistaa sivuja.
 • Pudotusvalikon avulla voit luoda lisää sivuja.

Huomaa näkymävaihtoehdot:

 • Tiivistetty näkymä näyttää oppitunnin rakenteen melko tiivistetysti, kuten kuvassa yllä.
 • Laajennettu näkymä sisältää enemmän yksityiskohtia.

Laajennettu näkymä:

Oppitunnin muokkaaminen: laajennettu näkymä

Oppitunnin päättäminen

Valitse haluamasi sivun tai sivujen loppuun siirtymäksi Oppitunnin loppu. Osallistujalle näytetään geneerinen lopetussivu, jolla on linkit kurssisivulle ja arvosanojen katseluun:

Oppitunnin loppunäkymä

Oppitunnin päättäminen esitetään tarkemmin sivulla Oppitunnin lopettaminen

Katso myös: