Oppitunnin käyttäminen

Tällä sivulla esitellään opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutusta Moodlen oppitunneilla, kun oppitunnit on jo luotu.

Osallistujan näkymä

Kun osallistuja napsauttaa kurssisivulla oppituntia, hänelle avautuu johdantosivu, jolla on yksi tai useampi painike, joista pääsee jatkamaan etenpäin.

 • Näkymän sisältö riippuu siitä, mitä valintoja opettaja on tehnyt oppituntia luodessaan. Esimerkiksi opettaja on valinnut näytetäänkö sivulla lista oppituntiin sisältyvistä sivuista tai edistymistä kuvaava palkki.
 • Oppitunnin kuluessa osallistujat näkevät tietoa sisältäviä sisältösivuja tai erilaisia kysymyssivuja, jotka voidan arvostella. Kysymyssivun jälkeen seuraa palautesivu, jolla näkyy myös osallistujan antama vastaus.
  Oppitunnin palautesivu
  Oppitunnin palautesivu

   

 • Oppitunti päättyy, kun osallistuja on täyttänyt opettajan asettamat vaatimukset. Vaatimuksena voi olla oikea vastaus tiettyyn määrään kysymyksiä, käyminen tarpeeksi monella sisältösivulla tai tietyn navigointipolun seuraaminen. Oppitunnin lopuksi näytetään päätössivu, jolla voi olla mahdollinen arvosana ja jolta pääsee takaisin kurssisivulle.

Opettajan näkymä

Kun opettaja napsauttaa kurssisivulla oppituntia, hän näkee sivun yläosassa välilehtiä, joiden avulla hän voi, esikatsella tai muokata oppituntia, tarkastella raportteja ja arvioida esseitä.

Opettajan näkymä oppituntiin

Esikatsele
Oppitunti avautuu esikatselutilassa. Tulokset näytetään vain, jos opettaja vaihtaa itsensä asetuslohkossa opiskelijan rooliin.

Muokkaa
Opettaja voi muokkausvälilehdellä tehdä muutoksia oppituntiin sen luomisen jälkeen. Käytettävisä on kaksi erilaista näkymää: tiivistetty ja laajennettu. Tarkempia tietoja oppitunin muokkaamisesta on sivulla Oppitunnin rakentaminen.

Raportit
Raporttivälilehdellä näytetään tietoja oppituntia käyttäneiden opiskelijoiden suorituksista. Sivulla on kaksi alavälilehteä: Yleistä ja Tarkemmat tiedot.

 • Yleistä
  • Opettaja voi tarkastella osallistujan vastauksia yksittäisiin kysymyksiin napsauttamalla suorituskertaa. Osallistujan suorituskerta on myös mahdollista poistaa valitsemalla kyseinen suorituskerta ja vaihtamalla alasvetovalikossa valinnaksi Poista.
  • Yleistä-välilehdellä näytetään myös yleisiä tilastoja, kuten Pisteiden keskiarvo, Suoritusaikojen keskiarvo, Paras tulos, Alin tulos, Pisin suoritusaika ja Lyhin suoritusaika.
 • Tarkemmat tiedot
  • Tällä välilehdellä näytetään yksityiskohtaisempia tietoja yksittäisistä kysymyksistä.

Oppituntien arviointi

Että oppituntia olisi mahdollista arvioida, sen on sisällettävä ainakin yksi kysymys, josta voi saada pisteitä, ja oppitunti ei saa olla asetettu harjoitusoppitunniksi. Arvosanat lasketaan, kun osallistuja on suorittanut oppitunnin. Arvosanat tallennetaan kaikista yrityksistä.

Esseiden arviointi

Jos oppitunti sisältää esseekysymyksen, opettaja voi antaa esseille arvosanat Arvioi esseet -välilehdellä tai Asetuksissa: Oppitunnin asetukset > Arvioi esseet.

 • Valmiit esseet näytetään osallistujan nimen vieressä.
 • Arvioimattomat esseet näytetään punaisella pohjalla.
 • Kun opettaja on arvioinut esseen, väri muttuu keltaiseksi.
 • Kun opettaja napsauttaa "Lähetä arvioidut esseet" -linkkiä, väri muuttuu vihreäksi.

Etenemisen hallinta

 

 • Asetukset > Oppitunnin asetukset > Muokkaa asetuksia > Etenemisen hallinta

Näiden esimerkkien tarkoitus on auttaa ymmärtämään etenemisen hallinnan asetuksia. Huomaa:

 • Salli oppitunnin uusiminen koskee koko oppitunnin uusimista.
 • Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen koskee yksittäisen kysymyksen yrittämistä uudelleen. Jos osallistujan vastaus ei ole oikein, hänelle annetaan kaksi vaihtoehtoa: paluu kysymykseen ja jatkaminen seuraavalle sivulle.
 • Vastauskertojen maksimimäärä on tarkoitettu estämään osallistujan jääminen jumiin kysymyssivulle, jolla hän valitsee väärän vastauksen useita kertoja. Tämä asetus voi kumota muut asetukset, kuten oppitunnin uusiminen ja yrittäminen uudelleen. Jos asetettu määrä ylittyy, kysymyksestä ei tallenneta pisteitä.

Tapaus 1

Opettaja haluaa, että osallistujat voivat käydä oppitunnin läpi ja yrittää vastata kysymyksiin korkeintaan kolme kertaa. Opettaja haluaa, että osallistujat näkevät juuri kyseistä vastausta koskevan palautteen.

 • Etenemisen hallinta -asetukset
  • Salli oppitunnin uusiminen Kyllä
  • Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen Ei
  • Vastauskertojen maksimimäärä 3
  • Käytä oletuspalautetta Ei
  • Näytettävien sivujen määrä 0
  • Diaesitys Ei
 • Osallistuja, joka valitsee väärän vaihtoehdon, näkee:
  • Tätä kysymystä varten kirjoitetun väärän vastauksen palautteen, jos se on kirjoitettu
  • "Kyllä, haluan vastata uudestaan" -painikkeen
  • "Jatka" -painikkeen
 • Osallistuja, joka valitsee oikean vaihtoehdon, näkee:
  • Tätä kysymystä varten kirjoitetun oikean vastauksen palautteen, jos se on kirjoitettu
  • "Jatka" -painikkeen

Tapaus 2

Opettaja haluaa, että osallistujat voivat yrittää vastata kuhunkin kysymykseen korkeintaan kolme kertaa. Opettaja haluaa, että osallistujat näkevät vain oletuspalautteen.

Huomaa Huomaa: Jos väärän vastauksen siirtymisen asetus on "Tämä sivu" ja vastauskertojen maksimimäärää ei ole ylitetty, osallistuja palaa kysymykseen, vaikka valitsisi "Ei, haluan siirtyä seuraavaan kysymykseen".
 • Etenemisen hallinta -asetukset
  • Salli oppitunnin uusiminen Ei
  • Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen Kyllä
  • Vastauskertojen maksimimäärä 3
  • Käytä oletuspalautetta Ei
  • Näytettävien sivujen määrä 0
  • Diaesitys Ei
 • Osallistuja, joka valitsee väärän vaihtoehdon, näkee:
  • Oletuspalautteen Ei aivan. Haluaisitko yrittää uudelleen?
  • "Kyllä, haluan vastata uudestaan" -painikkeen
  • Ei, haluan siirtyä seuraavaan kysymykseen -painikkeen
 • Osallistuja, joka valitsee oikean vaihtoehdon, näkee:
  • Tekstin "Vastauksesi: (oikean vastauksen teksti)"
  • Mahdollisen oikeaa vastausta varten kirjoitetun tekstin
  • "Jatka" -painikkeen

Tapaus 3

"Hidaste nopeille napsauttelijoille". Opettaja haluaa, että osallistujat voivat vastata kysymyksiin vain kerran. Vastattuaan osallistujat näkevät opettajan tekemän palautteen - tai oletuspalautteen, jos osallistujan valitsemalle vaihtoehdolle ei ole tehty omaa palautetta.

Huomaa Huomaa: Jos väärän vastauksen siirtymisen asetus on "Tämä sivu", osallistuja palaa kysymykseen, vaikka valitsisi "Jatka".
 • Etenemisen hallinta -asetukset
  • Salli oppitunnin uusiminen Ei
  • Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen Ei
  • Vastauskertojen maksimimäärä 1
  • Käytä oletuspalautetta Kyllä
  • Näytettävien sivujen määrä 0
  • Diaesitys Ei
 • Osallistuja, joka valitsee väärän vaihtoehdon, näkee:
  • Tätä kysymystä varten kirjoitetun väärän vastauksen palautteen TAI oletuspalautteen
  • "Kyllä, haluan vastata uudestaan" -painikkeen
  • "Jatka" -painikkeen
 • Osallistuja, joka valitsee oikean vaihtoehdon, näkee:
  • Tätä kysymystä varten kirjoitetun oikean vastauksen palautteen TAI oletuspalautteen
  • "Jatka" -painikkeen

Ideoita oppituntien käyttämiseen

Oppitunti soveltuu käytettäväksi hyvin erilaisiin aktiviteetteihin, koska sen navigointiin voi tehdä haaroja, joiden läpikäymistä ei välttämättä tarvitse pisteyttää. Alla on joitain ehdotuksia, lähestymistavoiksi, joissa ei vain käydä läpi kysymyssivuja.

Itseohjautuva uuden asian oppiminen

Käytä oppituntia johdantona uuteen asiaan. Osallistuja aloittaa tietämättä mitään ja voi edistyä omaan tahtiinsa. Hänen annetaan katsoa asioita uudelleen, kunnes han itse haluaa jatkaa seuraavaan asiaan. Tätä voi edistää myös seuraava:

Kannusta erilaisia oppimistyylejä

Kun esittelet oppitunnissa uuden asian, tarjoa sivuja, joilla asia esitetään erilaisilla tavoilla, jotka sopivat erilaisiin tapoihin oppia. Esimerkiksi painike "Haluatko lukea?" vie tekstiä sisältävälle sivulle, "Haluatko katsoa videon?" näyttää videon ja "Haluatko kuunnella ohjeet?" vie puhetta sisältävälle sivulle.

Roolipelit ja päätöksentekoharjoitukset

Rakenna oppitunti niin, että osallistujan on tehtävä päätöksiä - ja seuraavan sivun tilanne riippuu valinnasta. Esimerkiksi miten loukkaantunutta ihmistä hoidetaan, miten toimia asiakaspalvelijana hankalan asiakkaan kanssa tai eettisten tai moraalisten päätösten vaikutukset.

Interaktiivinen fiktio

Rakenna oppitunnista tarina, jossa osallistuja vaikuttaa tarinan kulkuun. Osallistuja lukee sivun, katsoo videon tai kuuntelee äänitiedoston - ja päättää sitten mitä tarinan henkilöhahmo tekee. Viihdearvon lisäksi tällä voi opettaa vastuullista käyttäytymistä, kun osallistuja päättää asioista mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen joutuneen hahmon puolesta.

Haarautuvat kysymyssarjat

Osallistujat voi johdattaa erilaisiin kysymyssarjoihin heidän vastaustensa mukaan. Tämä antaa heidän kehittyä helpoista asioista vaikeampiin omaan tahtiinsa - riippuen kunkin lähtötasosta.

Katso myös: