Opettajalle

Opettaja vastaa oman kurssinsa materiaaleista. Opettaja myös usein hallitsee opiskelijoiden lisäämistä kurssille ja kurssialueen asettelua. Tämä pikaopas esittelee MaisteriLMS:n ominaisuuksia opettajan roolissa toimiville.

Kurssin perustaminen

Kurssi on paikka, jonne opettaja voi lisätä oppimateriaaleja opiskelijoilleen. Opettajalla voi olla useita kursseja. Kurssilla voi myös olla useampia opettajia ja opiskelijaryhmiä. Video What is a course in Moodle? sisältää esimerkin kurssista (englanniksi).

Tavallinen opettaja ei oletusarvoisesti voi perustaa uutta kurssia. Sivulla Kurssien perustaminen on tietoja kurssien luomisesta.

Esimerkki kurssista
Esimerkki kurssista

Voit näyttää kurssimateriaalit usealla eri tavalla kuten viikoittaisina osina tai nimettyinä asiakokonaisuuksina. Voit näyttää kaikki kurssin osat heti tai tuoda ne näkyviin yksitellen. Sivulla Kurssin asetukset on tarkempia tietoja. Aihetta käsittelee myös video How to lay out your course (englanniksi).

Voit nimetä kurssin osia valitsemalla asetuslohkossa vaihtoehdon Muokkaustila päälle ja napsauttamalla osion nimen vieressä olevaa muokkausikonia. Voit siirtää osioita hiirellä vetämällä ja lisätä tai poistaa niitä napsauttamalla viimeisen osion alla olevia + tai - -ikoneita. Lisätietoja on sivulla Kurssin etusivu ja englanninkielisissä videoissa Editing course sections ja Understanding the edit icons.

Voit myös lisätä sivupalkkeihin "lohkoja", jotka sisältävät aineistoja tai oikoteitä. Käytössäsi oleva teema voi rajoittaa lohkojen sijoittelua. Lisätietoja on sivulla Lohkot ja videossa What are blocks? (englanniksi).

Aineistojen ja aktiviteettien lisääminen

Kirjoitetuista ja muista valmiista esityksistä käytetään nimitystä "aineistot" ja interaktiiviset tai arvosteltavat materiaalit ovat "aktiviteetteja". Ylläpitäjä voi valita, mitä aktiviteetteja on käytettävissä. Lisää aktiviteettejä on myös mahdollista asentaa lisäosina.

Voit lisätä tiedostoja ja kansioita kurssiin kahdella tavalla:

  • hiirellä vetämällä
  • Aktiviteettien valitsimella

Sivulla Aineistojen ja aktiviteettien lisääminen on tarkempia tietoja tiedostojen lisäämisestä.

Kun muokkaustila on päällä, voit valita aineistoja ja aktiviteetteja Aktiviteettien valitsimella. Kun napsautat aineiston tai aktiviteettin nimeä tai ikonia, oikeanpuoleiseen palstaan tulee näkyviin tarkempia tietoja sen ominaisuuksista. Lisää tietoja on videossa Activity chooser (englanniksi).

Yleisimpiä aktiviteetteja ovat Keskustelualue, Sanasto ja Tentti. Opiskelijat voivat palauttaa töitään Tehtävä-aktiviteetissa. Jos ylläpitäjä on aktivoinut Palaute-lisäosan, opettaja voi luoda opiskelijoille palautelomakkeen. Sivulla Yleistä aktiviteeteista on listaus vakioaktiviteeteista.

Opiskelijoiden lisääminen kurssille

Ylläpitäjän on luotava opiskelijalle käytäjätili ennen kuin hänelle voidaan antaa pääsy kurssille. Lisätietoja englanniksi on Moodlen ohjesivulla Authentication.

Käytössäsi on useita osallistujien lisäämistapoja. Eri tapojen saatavuus riippuu ylläpitäjän asetuksista. Ylläpitäjä voi rekisteröidä opiskelijat kurssille automaattisesti. Opettaja voi lisätä opiskelijat käsin käyttäjähallinnassa: Kurssin ylläpito > Käyttäjähallinta > Osallistujien lisääminen. Muita lisäämistapoja ovat itserekisteröityminen ja kirjautuminen vierailijana.

Huomaa Huomaa: Vierailijat pääsevät näkemään kurssin ja sen aineistot, mutta eivät voi osallistua aktiviteetteihin.

Jos itserekisteröityminen on käytössä, opettaja tai ylläpitäjä voi määrittää kurssiavaimen, jolla osallistujat pääsevät kurssille. Videossa How learners access your course on lisää tietoa osallistujien lisäämisestä (englanniksi).

Arvioinnit

Jokaisella kurssilla on oma Arviointinäkymänsä, johon tallennetaan arvosanat tehtävistä, tenteistä, työpajoista, oppitunneista, Scorm-aktiviteeteistä ja LTI-yhteensopivista ulkoisista työkaluista.

Arviointiraportti

Myös muissa aktiviteeteissa, kuten keskustelualueilla, tietokannoissa ja sanastoissa, on mahdollista ottaa käyttöön arviointi, jolloin edistyminen niissä näkyy myös arviointinäkymässä.

Arviointeja voi asetusten kautta luoda käsin: Kurssin ylläpito > Arvioinnit > Arvosanojen hallinta > Kategoriat ja kohteet. Opiskelijan arviointeja voi myös tuoda ja viedä MaisteriLMS:ään muutamassa eri tiedostomuodossa.

Edistymisen seuraaminen

Voit asettaa aktiviteetin suorittamiselle ehtoja, jos Suoritusten seuranta on otettu käyttöön sekä Sivuston hallinnassa että Kurssin ylläpidossa (Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia). Aktiviteetin vieressä näkyy silloin valintaruutu. Asetuksista riippuen opiskelija voi itse merkitä aktivitetin tehdyksi tai merkintä tulee automaattisesti, kun opiskelija on täyttänyt opettajan asettamat ehdot. Voit yhdistää tämän ominaisuuden koko kurssin edistymisen seurantaan niin, että kurssi merkitetään suoritetuksi, kun määrittelemäsi aktiviteetit on suoritettu ja/tai arvosanat annettu.

Voit antaa opiskelijoille motivaatioksi ja osoitukseksi edistymisestä osaamismerkkejä joko manuaalisesti tai perustuen automaattisiin edistymiskriteereihin.

Pääsyn rajoittaminen

Voit näyttää aina kaiken aineiston kaikille tai voit rajoittaa pääsyä perustuen mm. päivämäärään, suoritukseen, arvosanaan tai ryhmän jäsenyyteen. Jotta pääsyn rajoittaminen olisi mahdollista, Salli ehdollinen julkaisu on oltava käytössä ylläpitäjän valinnoissa (Sivuston hallinta > Lisäasetukset).

Voit piilottaa kurssin osia manuaalisesti käyttämällä Piilota-ikonia, kun muokkaustila on päällä. Jos ylläpitäjä on ottanut käyttöön ehdollisen julkaisun, voit määritellä julkaisuehtoja osioille, aineistoille ja aktiviteeteille. Kriteerien saatavuus voi riippua käyttöösi otetuista MaisteriLMS:n ominaisuuksista. Voit myös valita piilotetaanko materiaali kokonaan vai näytetäänkö se himmennettynä.