Open Badge Factory (OBF) osaamismerkit

Yleisesti

Open Badge Factory (OBF) -osaamismerkit on lisenssimaksullinen palvelu joka vaatii sopivan lisenssin hankkimisen OBF:ltä ja kahden erillisen lisäosan (OBF issuer ja OBF displayer) asentamisen Moodleen jotta heidän palvelussaan luotuja merkkejä voi hyödyntää Moodlessa.

Moodlen omat osaamismerkit suositellaan poistettavan käytöstä kun OBF otetaan käyttöön, olemassa olevat merkit voi asennuksen yhteydessä tuoda OBF:n puolelle.

Tämän jälkeen osaamismerkit luodaan OBF:n palvelussa eikä niitä voida enää luoda Moodlen sisällä, ne vain myönnetään siellä.

Prosessi

0. Asiakas hankkii  OBF:ltä lisenssin joka mahdollistaa käyttää merkkejä LMS-sovelluksissa;

https://openbadgefactory.com/fi/

Oikea lisenssin versio kannattaa tarkistaa OBF:n tukipalvelusta.

1. Moodleen asennetaan, asennushintaa vastaan, OBF-lisäosat ja valitaan poistetaanko Moodlen omat osaamismerkit käytöstä samassa yhteydessä vai ei ja tuodaanko vanhat merkit OBF:n puolelle vai ei.

2. Merkki luodaan OBF:n sivuilla.

3. Merkki synkronoituu integraation kautta Moodleen.

4.  Määritetään ehdot joilla merkki myönnetään, tämän voi tehdä opettajana kurssin sisällä tai hallinnoijana järjestelmätasolla;

  • Kurssitasolla prosessi on hammasratas oikeasta yläkulmasta -> lisää... -> osaamismerkit -> klikataan merkkiä jolle halutaan määritellä ehdot -> myöntämissäännöt sivulla määritetään ehdot esim. kurssin suoritus
  • Järjestelmätasolla hallinoijien toimesta prosessi on sivuston hallinta -> osaamismerkit -> osaamismerkit-> klikataan merkkiä jolle halutaan määritellä ehdot -> myöntämissäännöt-sivulla määritetään ehdot esim. kurssin/kurssien suoritus

5. Kun henkilö saavuttaa määritellyt ehdot hänen profiilissaan näkyy ko. merkki.

OBF:n oma ohje Moodle integraatiosta (ENG);

https://openbadgefactory.com/wp-content/uploads/2021/06/obf-moodle_guide_EN.pdf