H5P-aktiviteetin luominen kurssin H5P-sisältöpankkiin

 Huomioitavaa

  • Jotta opiskelijoiden tulokset tallentuvat H5P-aktiviteetissa heidän tulee saavuttaa viimeinen eli automaattinen yhteenvetosivu (mikäli se on saatavilla kyseisessä kirjastotyypissä) eli sitä ei tule piilottaa H5P-aktiviteetin asetuksista mikäli halutaan opiskelijoiden tulosten tallentuvan. Yhteenvetosivua ei ole mahdollista muokata muuten kuin kielikäännösten osalta.
  • H5P:n "opiskelijoiden edistyminen" -asetuksissa ei ole vaihtoehtoa "vaadi läpäisyarvosana" eli jos suoritusmerkintä myönnettään "Opiskelijan on saatava arvosana saadakseen suoritusmerkinnän tästä kohteesta" ehdon perusteella niin he saavat aktiviteetista suoritusmerkinnän arvosanalla 0 eli vastaamalla yhteen kysymykseen väärin.
    • HP5:n asetukissa oleva hyväksymisrajamääritys ei vaikuta tähän, se tuottaa vain kosmeettisen punaisen ruksin raporteille, jos vaadittu hyväksymisraja ei ylity. Yksi tapa kiertää ongelma on vaatia kurssinsuoritusehdoissa tietty arvosana kurssista.

 

H5P-aktiviteetin luominen kurssin H5P-sisältöpankkiin

Moodlen omassa H5P-toteutuksessa H5P on ensin luotava kurssin sisältöpankkiin josta sen voi sitten poimia H5P-aktiviteetin sisälle.

H5P-aktiviteetin luominen kurssin h5p-sisältöpankkiin

1. Avaa kurssi

2. Vasemmalta valikosta valitse H5P-sisältöpankki

 

 
3. Avautuva sivu listaa kurssila olevat H5P-aktiviteetit, lisää uusi aktiviteetti painamalla "lisää" ja valitsemalla haluamasi sisältökirjasto
 
 
 

4. H5P:n editori avautuu, anna aineistolle nimi ja muokkaa sisältä, lopuksi paina tallenna.

 

 
 
 
5. Kun painat sulje pääset sisältöpankin päänäkymään.