Pikapalautteen raportti opettajalle

Kurssin opettaja saa Pikapalaute-lohkon kautta näkyviin raportin, jossa hän näkee opiskelijoiden antamat  palautteet. Oikean reunan  + -merkkiä painamalla nähdään myös  keneltä palaute on saatu. Vie-välilehdellä raportin voi ladata omalle tietokoneelle csv-, ods, tai xls-formaatissa. 

 

Pikapalaute raportti