Ryhmävalinta-lisäosa (mod_choicegroup)

Ryhmävalinta-lisäosa (mod_choicegroup) mahdollistaa sen että opiskelijat voivat valita mihin ryhmään tai ryhmiin he kurssilla liittyvät ilman että opettajan tarvitsee jakaa heitä ryhmiin.

Opettajan täytyy vain luoda tyhjät ryhmät kurssille, lisätä ryhmävalinta-aktiviteetti kurssille ja määritellä sen asetukset. Tarkemmat ohjeet alempaa:

Yleiset

 
Ensiksi määritellään ryhmävalinnalle nimi. Ryhmävalinnalle voi myös määritellä halutessaan kuvauksen. Jos kuvauksen haluaa näkymään kurssisivulla tulee rastittaa "Näytä kuvaus kurssisivulla" laatikko.
 
 

Muut asetukset

 
Ryhmävalinnan luojan on mahdollisuus halutessaan sallia ilmoittautuminen useampaan ryhmään
 
Valintojen näkyminen kohdasta voi valita, miten valinnat näkyvät opiskelijoille. Vaihtoehdot ovat:
  • Älä näytä valintoja opiskelijoille
  • Näytä valinnat opiskelijoille sen jälkeen, kun he ovat vastanneet
  • Näytä valinnat opiskelijoille vasta, kun ryhmävalinta on suljettu
  • Näytä valinnat aina opiskelijoille
 
Valintojen yksityisyys kohdasta voi valita näytetäänkö opiskelijoiden nimet vai julkaistaanko valinnat nimettöminä.
 
Salli valintojen päivitys kohdasta voi valita saako opiskelija vaihtaa tekemäänsä ryhmävalintaa.
 
Näytä sarake vastaamattomille osallistujille kohdasta kurssin ylläpitäjä voi halutessaa tarkastella ketkä kurssille osallistujista eivät ole vielä tehneet ryhmävalintaa.
 
Rajoita ryhmien kokoa kohdasta voi valita halutessaan maksimikoon ryhmille.
 
 

Ryhmät

 
Ryhmät kohdasta valitaan mihin ryhmiin ryhmävalinta kohdistuu. Ryhmiä voi lisätä ryhmävalintaan valitsemalla ryhmän "Saatavilla olevat ryhmät" sarakkeesta ja painamalla "Lisää ryhmä" painiketta. Ryhmiä voi myös poistaa ryhmävalinnasta valitsemalla ryhmän "Valitut ryhmät" sarakkeesta ja painamalla "Poista" painiketta.
 
 

Valitut ryhmät kohdasta valitsemalla ryhmän voi määritellä ryhmän maksimikoon. Ryhmän koko näkyy suluissa ryhmän nimen jälkeen. 

 
 

Muita lisäasetuksia ryhmävalintaaktiviteettiin:

 
Rajoita vastaamisaikaa kohdasta voi määrittää, koska ryhmävalinta avautuu ja sulkeutuu.
 
Moduulien yleiset asetukset kohdasta pystyy vaikuttamaan ryhmävalinta-aktiviteetin näkyvyyteen ja ryhmien toimintaan.
 
Rajoita pääsy kohdasta voi lisätä rajoituksia ryhmävalinta-aktiviteettiin.
 
Tunnisteet kohdasta voi lisätä tunnisteita ryhmävalinta-aktiviteettiin.
 
Pätevyydet kohdasta voi määritellä vaikuttaako ryhmävalinta-aktiviteetin suoritus pätevyyksiin.
 
   
 

Lisää ohjeita ryhmävalinta-aktiviteetin asetuksiin: