Arvosanakaavio-sivu

Arvosanakaavio- sivu:

 

Litsaa tulokset seuraavista aktiviteeteista;

 • Tehtävä-aktiivteetit
 • Tentti-aktiviteetit
 • Tietokanta-aktiviteetit
 • Keskustelualue-aktiviteetit
 • Hotpot-aktiviteetit

Mutta vain jos opiskelijalla on arvioitu suoritus ko. aktiviteettityypeissä.

Kun avaat sivun niin se on oletuksena tyhjä. Sivun alaosassa "aviointien lista" -otsikon alla listataan kaikki aktiviteettityypit joihin on annettu arviointeja.

Voit valita haluatko tarkastella; 

 • Vain yhden aktiviteetin arvosanoja kaaviossa 'lisää arvioinnit kaavioon' -painikkeella sen riviltä.
 • Vai kaikkien aktiviteettien arvosanoja kerrallaan "valitse kaikki" -painikkeella.
 • Tämän lisäksi ylhäältä vasemmalta voit valita haluatko tarkastella jonkun tietyn ryhmän tuloksia (tämä vaatii sen että kurssille on luotu ryhmät).

Graafi esittää arvosanojen jakaantumisen ns. Laatikko-jana(Box plot)-menetelmällä jossa viiva edustaa puolien niiden opiskelijoiden keskiarvoista arvosanaa jotka ovat suorittaneet aktiviteetin.

Laatikko-grafiikka edustaa opiskelijoiden arvosanahajontaa 25% ja 75% välillä ja katkoviiva-jana ilmoittaa pienimmän ja suurimman arvosanan (niille jotka eivät sijoitu laatikon sisään)

Tutkimalla kaaviota opettajat näkevät opiskelijoiden kehittymisen (tai ryhmän) kehittymisen kurssilla ajan saatossa. Toisinsanoen tämä graafi on hyödyllinen vasta kurssin lopussa kun kaikki ovat jo arvioitu. Jos kurssilla on vain yksi arvioitava aktiviteetti kaavio menettää tarkoituksensa.

Voit lukea lisää Box-plot menetelmästä englanniksi esim. Wikipediasta;

https://en.wikipedia.org/wiki/Box_plot
 

Raportin tulostaminen tai lataaminen tiedostona

Voit tulostaa tai ladata raportin tiedostona omalla tietokoneellesi oikean yläkulman hampurilaisvalikon takaa, käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat:

 • Tulosta Kaavio (Print chart)
 • PNG-kuva
 • JPEG-kuva
 • PDF-tiedosto
 • SVG-kuva
 • CSV-tiedosto
 • XLS-tiedosto