BigBlueButton kyselyn järjestäminen

BigBlueButtonissa Esittäjä voi järjestää yksinkertaisia kyselyitä/äänestyksiä, hän esittää kysymyksen ääneen ja sen jälkeen näyttää vastausvaihtoehdot Katselijoille.

Kyselyn/äänestyksen järjestäminen

1. Tämä tapahtuu siten että hän painaa käyttöliittymän alaosassa plus-merkkiä ja valitsee start a poll

 

 

2. Avautuvalla sivulla hän voi käyttää valmiita kysymysmalleja:
 
  • Yes/No -vastausvaihtoehdot.
  • A/B-vastausvaihtoehdot.
  • A/B/C/D-vastausvaihtoehdot.
  • True/False-vastausvaihtoehdot.
  • A/B/C-vastausvaihtoehdot.
  • A/B/C/D/E-vastausvaihtoehdot.

tai hän voi määrittää vastausvaihtoehdot itse. Kysymystekstiä ei voi määrittää vaan Esittäjä esittää kysymyksen ääneen ja esittää vain nämä vastausvaihtoehdot Katselijoille.


3A) Valittuaan valmiin vaihtoehdon hänet ohjataan automaattisesti näkymään jota hän ei saa sulkea ennen kuin kaikki ovat äänestäneet, tuon jälkeen hän voi päättää julkaiseeko hän tulokset kaikille näkyviin vai ei, tulosten julkaisu tapahtuu "publish polling results" -painikkeella. 

 

 

3B) Jos hän valitsee "custom poll" -vaihtoehdon niin hänen tulee kirjoittaa vastausvaihtoehdot ja painaa "start custom poll" -painiketta ennen kuin hänet ohjataan samaan kyselynäkymään.

 

 

Kyselyn tulokset

Tulokset näkyvät tässä samassa ikkunassa Esittäjälle kun henkilöt ovat siihen vastanneet.

 

 

Tulosten julkistaminen

Jos Esittäjä haluaa julkaista kyselyn tulokset niin hän painaa "publish polling results" -painiketta jonka jälkeen muut näkevät kyselyn tulokset oikealla esitysosiossa, nyt hän voi sulkea Polling-ikkunan niin halutessaan.

 

 

Katselijan näkymä tulosten julkistuksen jälkeen:

 

 

Jos Esittäjä haluaa poistaa tulokset näkyvistä esityksen päältä hänen tulee klikata roskakori-ikonia esitystilan työkaluista