Breakout-huoneet

BigBlueButtonissa Moderaattori voi jakaa opiskelijat ajatettuihin ryhmätiloihin joita kutsutaan Breakout-huoneiksi.

Jokainen huone on voimassa x ajan ja Moderaattori voi liittyä näihin istuntoihin pelkällä ääniyhteydellä (esim. kysyäkseen onko ryhmällä herännyt lisäkysymyksiä) tai liittyä niihin "kokonaan" eli siirtyä huoneen "sisälle".

Kun huoneille ennaltamääritetty kesto päättyy niin kaikki käyttäjät ohjataan automaattisesti takaisin pääistuntoon. Moderaattori voi myös niin halutessaan sulkea Breakout-huoneet ennen kuin niiden aikaraja tulee täyteen.

Huoneiden luominen

1. Moderaattori valitsee nimien yläpuolelta hammasrattaan ja sen takaa "create breakout-rooms"

 

 
2. Avautuvalla sivulla hän voi määritellä
 
  • Number of rooms. Huoneiden lukumäärän
  • Duration. Aika kuinka kauan huoneet ovat voimassa eli niiden keston.
  • Allow users to choose a breakout room to join. Mahdollistaa sen että käyttäjät saavat itse valita mihin Breakout-huoneeseen he liittyvät sen sijaan että moderaattori jakaa heidät käsin ryhmiin.
  • Randomly assign. Jakaa kaikki istunnon osallistujat sattumanvaraisesti yhtä suuriin ryhmiin.

    Käyttäjiä voi jakaa ryhmiin siirtämällä heidät hiirellä raahamalla haluttuun Breakout-huoneeseen not assigned-ryhmästä. Moderaattorin ei kannata lisätä itseään suoraan tiettyyn ryhmään vaan hän voi ryhmien luomisen jälkeen osallistua niihin eri tavoin.

 

 
 
3. Kun huoneet ovat luotu ja henkilöt jaettu ryhmiin moderaattori painaa sivun yläosasta Create-painiketta
.
 
 

Huoneiden hallinnointi
 

Kun huoneet ovat luotu niin, opiskelijoille jotka jaettiin etukäteen ryhmiin, näytetään dialogi jossa tiedustellaan haluavatko he liittyä ko. breakout-huoneeseen, Breakout-huone avautuu uuteen selainikkunaan opiskelijoilla.
 
 
 
Tämän lisäksi kaikille rooleille ilmestyy pääistuntoon vasempaan lohkoon näkyviin "breakout rooms" -osio.
 
Tästä osiosta opiskelijat pääsevät liittymään huoneisiin mikäli heidän annetaan vapaasti valita ryhmänsä tai jos he vastasivat kieltävästi aiempaan suoraan kutsuun ryhmätilaan.
 
 
5. Moderaattorit voivat tästä näkymästä valita:
 
  • Join room. Eli liittyä täysimääräisesti istuntoon, tämä avatan uuteen välilehteen
  • Join audio. Liittyä vain audiolla eli nopeasti kysyä huoneen osallistujilta jotain ja kuulla heidän vastauksen, toisen kerran join audio -linkkiä painettaessa hän pääsee taas keskustelemaan pääistuntoon.
  • End all breakoutrooms. Sulkee kaikki Breakout-huoneet ja palauttaa käyttäjät pääistuntoon.
  • Moderaattori näkee myös kuinka paljon aikaa on jäljellä huoneissa tässä näkymässä.
 

6. Jos istuntoon liittyy uusia henkilöitä niin Moderaattori voi avata uudelleen hammasrattaan nimien yläpuolelta ja valita "Breakout rooms invitations" ja lisätä uudet henkilöt haluttuhin ryhmiin.

 

Huoneiden sulkeminen

 

Huoneiden sulkeminen tapahtuu siten että moderaattori valitsee vasemmasta lohkosta "breakout rooms"-vaihtoehdon ja painaa "end all breakout rooms"