Kohde (LTI provider)-Moodlen asetukset

Tämä ohje koskee Moodlen versiota 3.3.
 
Moodlesta josta kurssi tai aktiviteetti/aktiviteetit jaetaan tulee tehdä seuraavat toimenpiteet. Moodlea kutsutaan kohde-moodleksi (LTI provider)
 

Huom! Ulkoisesta Moodlesta kurssille lisätyt henkilöt saavat opiskelija-roolin ainoastaan joko suoraan aktiviteettitasolle eli suoraan aktiviteettien "alle" (jos jaetaan aktiviteetteja). Jos LTI:n kautta jaetaan koko kurssi he saavat "normaalisti" kurssitasolle opiskelija-roolin.

Eli jos LTI:llä jaetaan pelkkiä aktiviteetteja niin heille ei tule antaa manuaalisesti opiskelijaroolia kurssitasolle koska tällöin ohjaus aktiviteetteihin ei toimi oikein ja he pääsevät suorittamaan kaikki kurssin aktiviteetit.

 

1. Opettaja voi avata kurssilla asetukset-hammasrattaan ja valita "Published as LTI tools"

 

 
 
2. Avautuvalla sivulla luodaan uusi LTI-jako eli työkalu.
 
 
3. Seuraavaksi määritellään jaettavan aineiston asetukset.
 

Publish as LTI tool-asetukset

Tämän otsikon alla määritetään seuraavat asetukset;

 • Rekisteröitymistavan nimi. Annetaan jaetulle kurssille/aktiviteetille kuvaava nimi.
 • Tool to be published. Määritetään jaetaanko koko kurssi (course) vai yksittäinen aktiviteetti (valitaan listalta)
 • Enrolment duration. Kuinka kauan ulkoisen järjestelmän henkilöt pidetään kurssilla kirjautumishetkestä lähtien, ennen kuin heidät joko poistetaan kurssilta tai heidän pääsynsä kurssille estetään (kyseessä on järjetselmänhallinoijan päättämä järjestelmätasonen asetus kumpi vaihtoehdoista toteutuu, oletuksena henkilö jätetään kurssille mutta pääsy estetään).
 • Start date. Mistä hetkestä lähtien ulkoisen järjestelmän henkilöt saavat avat kurssin tai aktiviteetin.
 • End date. Mistä hetkestä lähtien ulkoisen järjestelmän henkilöiltä evätään pääsy kurssille tai aktiviteettiin.
 • Maximum enrolled users. Kuinka monta henkilöä voi maksimissaan liittyä tämän rekisteröitymistavan kautta kurssille.
 • Role for teacher. Mikä rooli annetaan ulkoisesta järjestelmästä tulevalle henkilölle, joka on ulkoisessa järjestelmässä kurssilla opettajana.
 • Role for student. Mikä rooli annetaan ulkoisesta järjestelmästä tulevalle henkilölle, joka on ulkoisessa järjestelmässä kurssilla opiskelijana.

Remote system -asetukset

 • Secret. Salasana joka tarvitaan ulkoisen/asiakas-Moodlen kurssille.
 • Grade synchronisation. Syknronoidaanko tässä Moodlessa saadut arvosanat myös vastapuolelle eli ulkoiseen/asiakas-Moodleen.
 • Require course or activity completion prior to grade synchronisation. Vaaditaanko ulkoisen järjestelmän henkilöiltä kurssin tai aktiviteetin suoritus ennen kuin arvosanat lähetetään ulkoiseen järjestelmään.
 • User synchronisation. Synkronoidaanko käyttäjät sen mukaan mitä muutoksia kurssin osallistujiin tapahtuu ulkoisessa/asiakas-Moodlessa. Huom! 14.8.2018; Tämä asetus ei vielä toimi.
 • Huom! 14.8.2018; Tämä asetus ei vielä toimi ja henkilöt pidetään aina kurssilla valinnoista riippumatta.

  • Enrol new users. Lisää vain uudet ulkoisen järjestelmän käyttäjät kurssille mutta ei poista ketään kurssilta.

  • Unenrol missing users. Poistaa vain ulkoisen järjestelmän käyttäjät kurssilta, jotka eivät ole enää ulkoisen järjestelmän kurssilla.

 

 

User default values -otsikon asetukset

Tämän otsikon alla voit määrittää määritetään tietty sama tieto kaikille tämän rekisteröitymistavan kautta kurssilel liittyville henkilöille. 

Vaihtoehdot ovat:

 • Sähköpostiosoitteen näyttö. Miten käyttäjän sähköpostiosoite näkyy muille osallistujille
 • Paikkakunta. Jos halua että kaikille asetataan sama paikkakunta
 • Näytä lisää.. -linkin takaa löydät lisää asetuksia
  • Valitse maa. Valitse tietty maa-tieto kaikille.
  • Aikavyöhyke. Valitse tietty aikavyöhyke kaikille
  • Haluttu kieli. Valitse tietty kieli kaille esim. Suomi
  • Laitos. Jos haluat määrittää department/laitos-tiedon käyttäjän profiiliin.
 
Lopuksi tallenna muutokset.
 
Järjestelmä ohjaa sinut sivulle joka listaa kaikki kurssilla olevat LTI-rekisteröitymistavat eli jaetut aktiviteetit. Jos LTI:llä on jaettu koko kurssi niin rekisteröitymistapoja  onvain yksi, jos on jaettu aktiviteetteja listataan rekisteröitymistapoja useampi.
 
Jokaista jaettua aktiviteettia kohden tulee aina tehdä uusi LTI-rekisteröitymistapa kurssille painamalla tällä sivulla "lisää" ja täyttämällä vaaditut tiedot.
 
 
 
 
 

Vastapuolelle toimitettavat tiedot

Jotta kurssi tai aktiviteeti voidaan lisätä asiakas(LTI customer) -Moodleen sinun tulee toimittaa heille seuraavat tiedot:

 

1. Avaaa setukset-hammasratas ->"Published as LTI tools"

2. Kopioi Cartridge URL-kentän verkko-osoite CTRL+C

3. Liitä verkko-osoite selaimen uudelle välilehdelle CTRL + V ja paina enter. Kopioi avautuvalta sivulta talteen launch URL-osoite joka löytyy <blti:launch_url> ja </blti:launch_url> tekstien välistä.

Linkki on muodossa 

http://moodle/33x/enrol/lti/tool.php?id=XX

 

4. Toimita jokaisen kurssin LTI-aktiviteetin launch url ja salaisuus vastapuolelle (LTI customer) jotta he voivat muodostaa yhteyden näihin.