Asetusten yhteenveto -välilehti

Asetusten yhteenvetonäkymässä on kuvattuna lisäsan käytössä olevat suoritus- ja viestiasetukset. Lisäksi löytyy prosessiesimerkki missä kuvattuna kaikki lisäosan toteuttamat tapahtumat kurssisuorituksen aikana.

 

Asetukset