Muistutukset-välilehti

Muistutusviestit  (valinnainen) -osion kautta määritellään kurssin suorituksen yhteydessä lähettävien muistusviestien ajoitukset.

Muistutukset-välilehti ilmestyy kun olet ottanut muistutusviestit käyttöön asetukset -> kurssin uudelleensuoritus -sivulla ja tallentanut muutokset.

Kaikki muistutusviestityypit ovat vapaaehtoisia. Valittu viestityyppi on käytössä kaikissa käyttöön otetuissa kieliversioissa. Kuitenkin viestityypeistä kirjautumisviesti ja muistutusviesti ovat yleisimmin käytetyt mikäli käyttäjiä halutaan muistuttaa kurssin suorittamisesta.

Suositeltu tomintapa: Muokkaa ensin viestien tekstit halutuilla kielillä ja vasta sitten aktivoi haluamasi viestityypit käyttöön Muistutukset-välilehdellä.

 

 
 
 

Muistutusviestien asetukset

Suositeltu tomintapa: Muokkaa ensin viestien tekstit halutuilla kielillä ja vasta sitten aktivoi haluamasi viestityypit käyttöön Muistutukset-välilehdellä.

Käytettävissä olevat viestityypit:

 

 • Aktivoi kurssin tervetuloaviesti. Aktivoi kurssin tervetuloaviestin joka lähetetään kurssille itserekisteröityvälle henkilölle kerran.

 
 •  Aktivoi kurssin suorituksen muistutusviesti. Aktivoi heräteviestin joka muistuttaa käyttäjää suorittamaan kurssin yhden kerran x aikaa siitä hetkestä kun hän liittyi/liitettiin kurssille tai x aikaa siitä kun hänen suorituksensa on viimeksi alustettu/poistettu.
  • Tämä viesti lähetetään vain yhden kerran, jos haluat lähettää toistuvia muistutuksia käytä myös asetusta "Aktivoi kurssin suorituksen uudelleenmuistutusviesti."

   Esim. henkilö on liittynyt kurssille mutta ei ole suorittanut sitä, tällöin hänelle lähetetään 14 päivän päästä tuosta hetkestä viesti joka muistuttaa suorittamaan kurssin. 

 
 • Aktivoi kurssin suorituksen uudelleenmuistutusviesti. Jos haluat että kurssin suorituksen muistutusviestiä lähetetään määritetyin väliaijoin uudelleen käyttäjille jotka eivät ole vielä suorittaneet kurssia/suorittaneet kurssia uudelleen. Esimerkiksi kun ensimmäinen viesti on lähetetty 14 päivän kohdalla niin seuraava viesti lähetetään kuukauden päästä tuosta, siitä seuraava kuukauden päästä tuosta jne.
 
 • Aktivoi kurssin suorituksen erääntymisen muistutusviesti. Lähettää käyttäjälle viestin kurssin suorituksen eräpäivän lähestyessä (eräpäivä on määritetty aiemmin suoritusehdot-välilehdellä). Esim. Lähettää viestin 7 päivää ennen suorituksen erääntymistä osallistujalle jolloin hän voi käydä suorittamassa sen uudelleen (mikäli sallittu asetuksissa).
   
 
 • Lähetä kurssin opettajille kopio kaikista käyttäjien viesteistä. Valinnainen optio lähettää kurssin opettajille kopion kaikista (pl. kirjautumisviesti) viesteistä. Esimerkiksi opettajia voivat olla tällä kurssilla suorittajien esimiehet ja näinolleen on hyvä informoida myös esiemieskäyttäjiä loppukäyttäjien suorituksista.

 

Valitse viestityyppi muokattavaksi -valikko


 
 • Kurssikirjautuminen (enrol)
  Viesti lähetetään aina käyttäjän kirjautuessa (liitettäessä) kurssille. Viestiä ei lähetetä uudelleen suorituskerran alustuksen jälkeen.
   
 • Muistutusviesti kurssin suorittamiseksi
  Tämä on yleisin muistusviestityyppi. Käyttäjää muistutetaan valittu ajanjakso suorituskerran aloitusajankohdasta laskien. Viesti lähetetään ainoastaan mikäli kurssia ei ole suoritettu onnistuneesti.
   
 • Uudelleenmuistutusviesti kurssin suorittamiseksi
  Viesti lähetetään aina valittu ajanjakso edellisen viestin lähetysajankohdasta laskien aina kurssin suoritukseen saakka.
   
 • Kurssin erääntymisen muistutusviesti
  Viesti lähetetään aina valittu ajanjakso ennen kurssisuorituksen erääntymistä. Esimerkiksi: kurssisuoritus erääntyy 1v päästä suorituksesta ja erääntymisviesti (muistutus) lähetetään 1kk ennen suorituksen erääntymisajankohtaa.

Kieliversion muokkaus

Muistutukset -toiminto tukee viestien lähettämistä käyttäjän profiilissa kielivalinnan mukaisesti. Valittu kieli tulee olla tuettuna myös moodlessa.

Suositeltu toimintatapa:

1) Valitse ensin halutut aktivoitavat kielet. (Voit myös halutessasi poistaa tilapäisesti kieliversion käytöstä. Muokattu tekstiversio säilyy asetuksissa) ja valitse tallenna muutokset.

 
 
 

2) Kun olet aktivoinut kielet niitä vastaavat välilehdet ilmestyvät näkyviin.

 

 

Kun olet valinnut kielen välilehden ja halutun viestin "valitse viestityyppi muokattavaksi" -alasvetovalikosta avautuu viesti muokattavaksesi tämän valikon alapuolelle

 


Kun olet muokannut viestiä muista tallentaa muutoksesi.

Viestien toimitustapa

Käyttäjän on mahdollista valita viestien toimitustapa oman profiilin viestiasetusten kautta.
Oletuksena on sähköposti mutta myös ns. moodlen viestiheräte (popup) soveltuu myös mainiosti.