Käyttöönottaminen

Yleistä

Kurssin opettaja tai järjestelmän hallinoija lisää kurssille "Kurssin uudellensuoritus" -lohkon ja määrittää kurssin uudelleensuorittamisen asetukset.

Jotta lohkoa voidaan käyttää tulee kurssille ja sen aktiviteetteihin olla ensin määritettynä suorituksen seurannan asetukset.

Lisäosa koostuu useasta eri välilehdestä:
 
  • Suorittajat
  • Suoritusehdot
  • Muistutukset (valinnainen)
  • Asetusten yhteenveto
  • Tilastot

Nämä välilehdet tulevat näkyville vasta kun lisäosa on aktivoitu tai muistutuviestit ovat otettu käyttöön.

Lisäosan avulla voidaan osallistujan suoritus poistaa seuraavista aktiviteeteista (sekä Moodlen raporteilta):

  • Tentti (Quiz)
  • SCORM
  • Palaute (Feedback)
  • Todistus (Simple cerficate)
  • Tämän lisäksi lisäosa poistaa osallistujalta kurssin suoritusmerkinnän (raportit -> kurssin suoritus -sivulla näkyvä merkintä)

Tarkemmat ohjeet alasivuilta: