Opintosuunnitelman merkitseminen valmiiksi.

Jos eräpäivää ei ole määritetty opintosuunnitelmalle on se arvioitava käsin jokaiselle opiskelijalle. Tämä tapahtuu seuraavasti hallinoijan toimesta;

 
1. Sivuston hallinta -> Pätevyydet -> Opintosuunniltelmien viitekehykset
 
 
2. Avautuvalla sivulla klikataan "opintosuunnitelmat" -sarakkeessa olevaa lukua sen opintosuunnitelman kohdalla joka halutaan määrittää valmiiksi.
 
 
3. Sivu avautuu ja listaa opiskelijat joille tämä opintosuunnitelma on osoitettu. Tältä sivulta tulee klikata sen opiskelijan rivillä opintosuunnilteman nimeä jolle haluamme määrittää opintosuunnitelman valmiiksi, tässä tapauksessa oppilas4.
 
 
4. Opintosuunnitelman voi nyt merkitä suoritetuksi oppilas4:lle painamalla "Merkitse opintosuunnitelma valmiiksi" -linkkiä sivun yläosasta.
 
Huom! Opintosuunnitelman voi avata myöhemmin uudelleen mutta tällöin opiskelijoilta voi kadota suoritustietoja. Esimerkki;
 

Oppilas X on suorittanut 1/5 vaadituista opintosuunnitelman pätevyyksistä tammikuussa ja opintosuunniltema on suljettu tammikuun lopussa.

Mutta vaikka oppilas X suorittaa kaikki 5/5 vaadituista pätevyyksistä helmikuussa opintosuunnitelmissa näkyy hänen kohdallaan edelleen 1/5 koska opintosuunnitelma on suljettu.

Jos opintosuunnitelma avataa nyt helmikuussa uudelleen niin hänelle merkitään kaikki 5/5 vaadittua pätevyyttä suoritetuiksi mutta tammikuun osalta saatu 1/5 pätevyys katoaa eli siitä ei jää merkintää hänen opintosuunnitelmaansa.

 
 
 
5. Järjestelmä vielä kysyy varmistuksen: "Merkitäänkö opintosuunnitelma 'Tietojenkäsittelyn tradenomi 2017' suoritetuksi? Siinä tapauksessa kaikkien käyttäjien pätevyydet tallennetaan ja opintosuunnitelma muutetaan luku(read only)-tilaan."
 
Tässä tapauksessa valitsemme "Merkitse opintosuunnitelma valmiiksi"
 
 
6. Opintosuunnitelman tili muuttuu nyt "valmis" sekä opiskelijan opintosuunniltemissa että tässä näkymässä