Käyttäjätunnusten vanhentuminen -lisäosa (local_user_expire)

Yleisesti

Käyttäjätunnusten vanhentuminen (Moodle_local_user_expire) -lisäosan avulla Moodlen käyttäjätunnuksiin on mahdollista: 

  1. Määrittää käyttäjätunnuksille voimassaoloaika jonka jälkeen tunnukset passivoidaan tai poistetaan kokonaan. Tämän voi tehdä manuaalisesti jokaiseen tunnukseen yksitellen tai päivittää CSV-tiedostolla useaan tunnukseen kerrallaan halutut voimassaoloajat.
     
  2. Tämän lisäksi on mahdollista ottaa käyttöön toiminallisuus joka poistaa tai passivoi X aikaa kirjautumatta olleet käyttäjätunnukset tai tähän aikaan verraten kirjautumatta olleet tunnukset.

    Lisäosan asetuksissa on valittavissa poistetaanko tunnukset kokonaan vai asetetaanko ne passiivisiksi. Passivoidut käyttäjät eivät voi kirjautua sisään, eivätkä saa mitään viestejä Moodlesta, mutta käyttäjän historia ja palautukset säilyvät tallessa.

Kumpikin ominaisuus on toisistaan erillään eli voit ottaa niistä vain jommankumman käyttöösi.

Tarkennus koskien "ei koskaan kirjautunut" -käyttäjätunnuksia.

Jos lisäosan asetukset asetetaan siten että "poista kaikki 5 vuotta vanhat tunnukset" niin tällöin automatiikka poistaa öisin:

  • Kaikki tunnukset jotka ovat luotu yli 5 vuotta sitten ja joilla ei ole kirjauduttu yli 5 vuoteen.
  • Ylläoleva koskee myös "ei koskaan kirjautunut" -tunnuksia.
  • Lisäosa ei poista tunnuksia joilla on rooli joka sallii oikeuden moodle/user:create (oletuksena Managerit ja Administratorit)

Katso ohjeen alasivut halutessasi lisätietoja ominaisuuksia.