Käyttäjätunnusten vanhentuminen -lisäosa (local_user_expire)

Yleisesti

Käyttäjätunnusten vanhentuminen (Moodle_local_user_expire) -lisäosan avulla Moodlen käyttäjätunnuksiin on mahdollista: 

  1. Määrittää käyttäjätunnuksille voimassaoloaika jonka jälkeen tunnukset passivoidaan tai poistetaan kokonaan. Tämän voi tehdä manuaalisesti jokaiseen tunnukseen yksitellen tai päivittää CSV-tiedostolla useaan tunnukseen kerrallaan halutut voimassaoloajat.
     
  2. Tämän lisäksi on mahdollista ottaa käyttöön toiminallisuus joka poistaa tai passivoi tietyn ikäiset käyttäjätilit joka yö. 


Lisäosan asetuksissa on valittavissa poistetaanko tunnukset kokonaan vai asetetaanko ne passiivisiksi. Passivoidut käyttäjät eivät voi kirjautua sisään, eivätkä saa mitään viestejä Moodlesta, mutta käyttäjän historia ja palautukset säilyvät tallessa.

Kumpikin ominaisuus on toisistaan erillään eli voit ottaa niistä vain jommankumman käyttöösi.