Opettajan ohje

Todistuksen (Custom Certificate) lisääminen ja käyttäminen kurssilla

Todistuksen myöntämisen ehdot

Opiskelijat voivat ladata kurssille sijoitetun todistuksen, kun todistuksen saamisen ehdot täyttyvät. Esimerkissä kurssilla on tentti, jonka suoritusehdoissa vaaditaan, että tentti on suoritettava 80% oikein, jotta opiskelija saa siitä suoritusmerkinnän. Kun hän on saanut tentistä suoritusmerkinnän, hän on oikeutettu avaamaan todistuksen.

Jotta voimme rajoittaa henkilön pääsyn todistukseen vasta, kun hän on suorittanut tentin tietyllä arvosanalla, niin kurssilla pitää olla suorituksen seurannan asetukset kunnossa sekä tentin että koko kurssin osalta, näiden lisäksi tenttiin on määritettävä hyväksymisraja. Näiden tekemiseksi on erillinen ohje. Jos et ole määrittänyt tentille hyväksymisrajaa ja tentti-aktiviteetille oikeita suoritusehtoja,  niin opiskelija saa tämän todistuksen auki millä tahansa arvosanalla.