Työpaja

Työpaja-aktiviteetissa opiskelijat voivat harjoittaa vertaisarviointia ja/tai itsearviointia. Työpaja etenee vaiheittain ja aktiivinen vaihe on esitetty keltaisella pohjalla.

Töiden palautus -vaihe

Opiskelijat palauttavat ohjeen mukaiset työt Töiden palautus-vaiheen aikana.
 
Työpaja palautusvaihe

 

Vertaisarviointi-vaihe

Tässä vaiheessa opiskelijat arvioivat ne työt, jotka opettaja on osoittanut heille arvioitavaksi. Esimerkkipalautusten arviointi voi olla vapaaehtoista tai pakollista riippuen opettajan määrittelemistä asetuksista.

Työpaja vertaisarviointi

 

Jos opettaja on asettanut Työpajaan itsearvioinnin käytettäväksi, niin opiskelijat arvioivat myös omat työnsä. Itsearviointi näkyy vertaisarviointivaiheessa opiskelijalle Vertaisarviointi-laatikossa "Arvioi oma työsi".  Oma palautus arvioidaan kuten muutkin palautukset.

 

Työpaja itsearviointi

Suljettu-vaihe

Tässä vaiheessa opiskelija näkee Työpajasta saadut arvosanat.Työpajassa opiskelijat saavat kaksi arvosanaa: palautetun työn arvosanan ja vertaisarvionnissa onnistumisen arvosanan.

Palautetun työn arvosana on keskiarvo arvioijien antamista arvosanoista ja sen asteikko on oletusarvoisesti 0–80.

Vertaisarvioinnin arvosana kuvaa, kuinka hyvin opiskelijan vertaisarviointi on osunut arvioitavan työn saamaan lopulliseen arvosanaan. Sen asteikko on oletusarvoisesti 0–20.  Opiskelijalle lasketaan vertaisarvioinnin arvosana hänen jokaisesta arvioimastaan työstä, lopullinen arvosana on niiden keskiarvo.

Työpaja suljettu vaihe