Suoritusten vanhentuminen –lohko

Suoritusten vanhentuminen –lohko vaatii että kurssille on määritelty suoritusehdot 

Kun suorituksen seurannan ehdot ovat määritetty niin Suoritusten vanhentuminen –lohkon avulla kurssin opettaja voi;

 • Määrittää koska opiskelijalta poistetaan kurssin suoritusmerkintä eli koska opiskelijoiden kurssinsuoritusmerkintä vanhenee. Kesto lasketaan siitä hetkestä kun kurssista saadaan suoritusmerkintä
 • Tämän lisäksi lohko osaa lähettää käyttäjille;
  • Kurssin tervetuloa-viesti.
  • Heräteviestin jos koulutus on ollut suorittamatta tietyn ajan esim. 2 kk ajan.
  • Erääntymisviestin kun kurssin suoritusmerkinnän poistamispäivämäärä on lähestymässä.

Lohkon lisääminen kurssille

 1. Avaa kurssi ja aseta muokkaustila päälle asetukset-lohkosta   
 2. Selaa kurssia alaspäin kunnes näet "lisää lohko" -lohkon, valitse listalta "Suoritusten vanheneminen" -lohko.

 3. Nyt lohko tulee näkyviin kurssille, klikkaa siitä "Muokkaa erääntymisen asetuksia"
 
4. Avautuvalla sivulla Lohkon asetukset-otsikon alla aseta valinta kohtaan "Aktivoi tämä lohko käyttöön" aktivoidaksesi lohkon. 

Jos haluat että opiskelijoiden suoritukset poistetaan ennen määrittelemääsi suorituksen määräaikaa laita ruksi myös kohtaan  "Poista suoritustiedot ennen erääntymistä".

Tämän jälkeen määritä "Suorituksen vanhenemisaika"-kenttään kuinka pian kurssin suoritusmerkinnän jälkeen se poistetaan automaattisesti kurssin opiskelijoilta. Jos haluat että suoritusmerkinnät poistetaa jo ennen tätä ensimmäistä aikarajaa voit määrittää sen "Poista suoritustiedot ennen erääntymistä"-kenttään.
 
 
 
 
5. Perehdytyksen aloitusviesti käyttäjälle -otsikon alla voit määrittää tervetuloa viestin joka toimitetaan käyttäjille sähköpostitse (riippuen heidän Moodlen viestiasetuksistaan). Otsikko-kenttään kirjoita haluamasi otsikko tai käytä valmista malliesimerkkiä. Itse viestissä voit käyttää tiettyjä muuttujia jotka järjestelmä automaattisesti muuttaa tekstiksi esim. muuttuja {fname} syöttää teksiin käyttäjän ensimmäisen nimen ja muuttuja  {coursename} kurssin nimen. 
 
 
 
6. Herätteet-otsikon alla voit määrittää herätteen otsikon ja tekstin. Herätä on siis viesti joka läheteään opiskelijalle mikäli hän ei ole suorittanut kurssia "Lähetä heräteviesti mikäli perehdytystä ei ole vielä suoritettu"-asetukseen määrittelemässäsi ajassa.
 
 
7. Saman otsikon alla voit määrittää myös erääntymisviesstin, tämä viesti lähetetään opiskelijalle kun hän kurssisuorituksensa on erääntymässä eli poistumassa, voit itse määrittää kuinka paljon ennen suorituksen poistamista viesti lähetetään "Ilmoitusaika ennen erääntymistä" -kentän avulla.
 
 
 
8. Asetusten määrittämisen jälkeen voit tallentaa muutokset ja palata kurssille ja nyt lohko toimii kuten olet määritellyt.