Opintosuunnitelmien viitekehyksen (Learning plan) luonti

Ylläpitäjä luo myös opintosuunnitelmien viitekehykset. Uusi opintosuunnitelmien viitekehys luodaan ylläpitoasetusten Pätevyydet-valikossa valitsemalla Opintosuunnitelmien viitekehykset  Luotuun opintosuunnitelmaan valitaan pätevyydet. Esimerkissä on valittu kaikki Kirjanpitäjän pätevyydet.
 
Lisää pätevyydet opintosuunnitelman malliin

 

Opintosuunnitelmien luonti

 

Opintosuunnitelman viitekehyksestä syntyy opiskelijoille opintosuunnitelmat, kun viitekehykseen liitetään opiskelijat. Opintosuunnitelmien viitekehyksien  listalla  Toiminnot-sarakkeessa on Muokkaa-valinta, jonka Luo opintosuunnitelmat -valinnalla luodaan valituille opiskelijoille opintosuunnitelmat. Viitekehykseen voidaan lisätä myös kohortti, jolloin opintosuunnitelmat luodaan kaikille kohortin jäsenille.