Tasojen lisääminen osaamisen viitekehykseen

Kun uusi osaamisen viitekehys on luotu, se näkyy osaamisen viitekehysten listassa. Valitsemalla listasta juuri luotu osaamisen viitekehys, voidaan määrittää sen alle seuraavat tasot.

Lisää pätevyys

 

Tasolle aukeaa lähes samanlainen määrittely kuin osaamisen viitekehyksen luonnissa. ID-numero-kenttään kirjoitetaan valittu arvo, joka esimerkin tapauksessa noudattaa osaamisen viitekehyksen hierarkiaa.

 

Lisää osaamisen viitekehyksen taso

 

Asteikko-kohdan arviointiasteikko voidaan periä osaamisen viitekehykseltä tai siihen voidaan valita haluttu asteikko. Esimerkissä on valittu Keskeneräinen, Täydennettävä, Hyväksytty -asteikko.  Myös tämä asteikko on määriteltävä Oletus-sarakkeessa automaattista ja  Pätevä-sarakkeessa käsin tapahtuvaa arviointia varten.

 

Arviointiasteikon määrittely tasolla

 

Tällä tavalla vaihe vaiheelta luodaan kokonainen osaamisen viitekehys, esimerkissä luodun Kirjanpitäjän pätevyys on kuvattu täällä.