Osaamisen viitekehyksen (Competency framework) luominen

Pätevyyden tai osaamisen kuvaus rakennetaan osaamisen viitekehykseen. Uusi osaamisen viitekehys luodaan  Pätevyydet-valikossa Osaamisen viitekehykset -valinnalla.  Viitekehys voidaan luoda järjestelmä-  tai kategoriatasolle. Viitekehykselle on annettava järjestelmässä yksikäsitteinen tunniste: ID-numero. 

 

Osaamisen viitekehyksen luonti

 

Osaamisen viitekehyksestä muodostuvalle pätevyyden kokonaisuudelle valitaan Asteikko-kohdassa  arviointiasteikko.  Yksinkertaisin asteikko on  Pätevyyden asteikko:  Ei vielä pätevä/Pätevä.  Arviointiasteikko on määriteltävä  kohdassa Määrittele asteikon asetukset. Oletus -sarakkeeseen valittu arviointi annetaan opiskelijalle automaattisten suoritusten yhteydessä. Pätevä-sarakkeeseen valittu arviointi annetaan silloin, kun pätevyys arvioidaan käsin.

 

Pätevyyden asteikko

 

Osaamisen viitekehyksen muodostama pätevyys on hierarkkinen ja sen alle määritellään Osaamisen tasotLuokittelu-kohdassa tasot.  Tasot edustavat pätevyyksiä, taitoja tai muuta arvioitavaa osaamista. Tasot voidaan määritellä oheisen kuvan mukaisesta valikosta.

Seuraavassa vaiheessa määritellään ylimmän tason pätevyyden alle tasoja.  Esimerkin mukaisessa määrittelyssä ylimmän tason pätevyyden alla on pätevyys, seuraava taso edustaa taitoja ja sitä seuraava käytöstä.