Pätevyydet kurssilla

Pätevyyksien lisääminen kurssille

 

Opettajat liittävät kursseilleen ne pätevyydet, joita kurssin tai sen yksittäisen aktiviteetin suorituksesta voi saada. Jos pätevyys annetaan kurssin suorituksesta, niin tällöin kurssin suoritusehdot määräävät, milloin pätevyys annetaan. Pätevyyden voi ansaita myös yksittäisen aktiviteetin suorituksesta. Kurssille valittu pätevyys voidaan liittää  aktiviteettiin.

 

Kuvassa esimerkki pätevyyksien tuomisesta kurssille:

 

 

Pätevyydet kurssille

 

Pätevyyksien myöntäminen

 

Pätevyyden liittämisen jälkeen seuraavassa vaiheessa valitaan,  mitä kurssin suorituksessa tehdään:

  • Merkitse pätevyys valmiiksi
  • Älä tee mitään
  • Lisää Todiste tai
  • Lähetä arvioitavaksi.

Aktiviteetin suorituksessa on käytössä samat valinnat kuin kurssin suorituksen yhteydessä. Jos pätevyys annetaan kurssin tai aktiviteetin suorituksesta automaattisesti, käytetään vaihtoehtoa "Merkitse pätevyys valmiiksi".   Jos pätevyyden saa yksittäisen aktiviteetin suorituksesta, kurssitasolla voidaan valita kyseiselle pätevyydelle  "Älä tee mitään". Vaihtoehtoja "Lisää Todiste",  "Lähetä arvioitavaksi"  ja myös "Älä tee mitään" voi käyttää, jos opettaja arvioi pätevyyden käsin.  Vaihtoehto "Lisää todiste"  lisää esim. aktiviteetin suorituksen todisteeksi Opettajan raporttiin. Käsin arviointi tapahtuu myös opettajan raportin  kautta.

 

Huom! vaihtoehto "Lähetä arvioitavaksi" lähettää arviointipyynnöt järjestelmätason rooleille esim. Hallinnoijille. Arviointipyynnöt näkyvät heidän Opintosuunnitelmat-lohkoissaan.

 

Pätevyydet kurssilla

 

Pätevyyden asetukset aktiviteetissa

 

Aktiviteetin asetuksissa valitaan ensin, mihin kurssille valituista pätevyyksistä aktiviteetin suoritus vaikuttaa. Sen jälkeen valitaan, miten aktiviteetin suoritus vaikuttaa pätevyyksiin. Vaihtoehtoina on edellä mainitut neljä vaihtoehtoa.  Esimerkissä aktiviteetin suoritus lisää todisteen pätevyyden arviointiin. Todiste on näkyvissä Opettajan raportissa.

Pätevyyden asetukset aktiviteetissa