Manuaalinen suoritusmerkintä kurssista

Yleistä

Jos kurssin suorituksen seurannan asetukset ovat määritelty oikealla tavalla, voi hallinnoija (manager), opettaja (editingteacher) ja/tai opettaja ilman muokkausoikeutta (teacher) antaa kurssista manuaalisen suoritusmerkinnän opiskelijalle.

Tämä "kurssi suoritettu" merkintä näkyy kurssin "kurssi suoritettu" -raportilla, "kurssi suoritettu" -sarakkeessa. Muunmuassa Mediamaisteri mRaportointi-työkalu seuraa tätä merkintää silloin kun se koostaa raportteja opiskelijoista ja heidän kurssisuorituksistaan.

 

Tarvittavat asetukset;

1. Avaa asetukset-lohkosta "kurssin suoritus"

 

 

2. Avautuvalla sivulla määritellään ehdot joilla opiskelijat saavat kurssista suoritusmerkinnän.

Jos joku on jo ehtinyt suorittamaan kurssin aineistoja joudut poistamaan lukituksen suoritusvalinnoista, tämä poistaa Moodlen raporteilta opiskelijoilta "kurssi suoritettu" merkinnän joko väliaikaisesti tai pysyvästi riippuen siitä mitä muutoksia tällä sivulla teet.

Huom! Jos kurssia on jo ehditty suorittamaan ja poistat lukinnan suoritusvalinnoista ja muutat kurssinsuoritusehtoja, tulee kaikille kurssin tämän hetkisille osallistujille kurssin suorituspäivämääräksi muutospäivämäärä ja kellonaika eli oikea suoritusaika ei enää näy kurssin suoritusraportilla, sen näkee vain esim. tentin sisältä (jos kurssilla on tentti joka tulee suorittaa). Jatkossa raportti näyttää uusien suorittaneiden kohdalla suorituspäivämäärän oikein.

  1. Jos vain lisäät kurssin ehtoihin mahdollisuuden jolla hallinoijat/opettajat/vierailievat opettajat voivat antaa kurssin suoritusmerkinnän, etkä muuta muita suoritusehtoja, niin suoritusmerkinnät tulevat takaisin.
  2. Jos muutat muita sivulla olevia ehtoja (lisää tai poistat suorituskohteita) niin kurssin suoritusmerkintä ei tule takaisin koska kukaan ei ole järjestelmän näkökulmasta vielä suorittanut kurssia uusilla muuttuneilla ehdoilla.

Huom! Vanhemmissa kuin Moodlen versiossa kuin 3.1 tiedot aktiviteettien suorituksista voivat poistua pysyvästi raporteilta jos aktiviteettien suoritustenseurannan ehtoina on käytetty vaihtoehtoja;

  • "Opiskelijat voivat itse merkitä tämän kohteen suoritetuksi"
  • "Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät" + "Opiskelijan on avattava tämä kohde saadakseen suoritusmerkinnän".

Merkintä kurssin suorituksesta tulee takaisin tämän sivun asetusten tallentamisen jälkeen riippuen siitä kuinka usein Moodlen taustaprosessi Cron-ajetaan, useimmiten aika on 2-30min.
 

 

 

3. Kun lukitus on avattu tai jos sitä ei ollut niin voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Ensimmäiseksi "Yleiset" -otsikon alla määrittele "Suorituksen vaatimukset" -alasvetovalikkoon "kurssi on suoritettu kun VÄHINTÄÄN YKSI ehdoista on täytetty" jos haluat että vanhat suoritusvaatimukset jäävät voimaan sen lisäksi että hallinnoijat/opettajat/vierailevat opettajat voivat antaa suoritusmerkinnän käsin.

 
 

 

4. Seuraavaksi laajenna otsikko "Ehto: Suoritusmerkinnän antanut" ja klikkaa ruksi niiden roolien kohdalle jotka jatkossa pystyvät antamaan manuaalisen suoritusmerkinnän opiskelijoille.

Lopuksi valitse, saman otsikon alla, "Vaadi, että"-alasvetovalikkoon "VÄHINTÄÄN YKSI rooleista antaa merkinnän kun ehdot täyttyvät" tai muuten kaikki valitsemasi roolit joutuvat antamaan opiskelijalle oman suoritusmerkintänsä ennen kuin hän saa kurssista suoritusmerkinnän.

 

 
 

5. Lopuksi tallenna muutokset.

Nyt valitsemasi roolit voivat antaa kurssista suoritusmerkinnän asetukset-lohko -> raportit -> kurssin suoritus -raportilla klikkamalla ruksin "hyväksyminen" -sarakkeessa haluamansa opiskelijan kohdalla, oman roolinsa sarakkeessa.