Vedä merkki kuvan päälle -kysymystyyppi

"Vedä merkki kuvan päälle" -kysymystyyppi on samantapainen kuin "Vedä kohde kuvan päälle" -kysymystyyppi mutta eroaa siten että se ei esitä valmiita alueita joille opiskelijan on sijoitettava opettajan määrittelemät raahattavat kohteet.

Opiskelijalle ei siis tarjota valmiita esimääriteltyjä "vastauslaatikoita" taustakuvan päällä joihin hän raahaa kohteet vaan opettaja määrittelee opiskelijalle näkymättömät alueet joiden sisään opiskelijan on sijoitettava vähintään kohteen vasen yläkulma saadakseen vastauksen oikein.

1. Aloita kysymyksen lisääminen muokkaa tenttiä -sivulla valitsemalla "lisää" -> "lisää kysymys" -> valitse listalta "Vedä merkki kuvan päälle"

2. Anna kysymykselle nimi ja kysymysteksti.

3. Valitse taustakuva jonka päälle opiskelijat sijoittavat määrittelemäsi raahattavat kohteet eli tekstit. Kun kuva on ladattu näet sen taustakuva-kentän alapuolella.

4. Määritä Kohteet-otsikon alla raahattavat tekstit. Käyttökerrat-alasvetovalikko rajoittaa kuinka monta kertaa kyseisestä tekstiä saa raahata kuvan päälle. Jos haluat että vastausvaihtoehdot eli teksti-kohteiden järjestys sekoitetaan jokaisella vastauskerralla ruksaa vaihtoehto "Sekoita raahattavat kohteet jokaisella vastauskerralla"

5. Pudotusalueet-otsikon alla: 

 1. Määrittele ensiksi raahattavan kohteen muoto (suorakulmio, monikulmio (polygon) tai ympyrä.)
 2. Tämän jälkeen syötä koordinaatit käsin.
 3. Lopuksi kohde-valikossa valitse mikä raahattavista kohteista tämä on.

  Koordinaatit voit laskea taustakuvan alla olevan ruudukon avulla, 1 solu/ruutu vastaa 10 pikseliä .Kohteen muoto ratkaisee sen miten määrittelet koordinaatit koordinaatit-kenttään. 

  Koordinaattien määrittelyssä riitää "sinne päin" koska kun olet kerran syöttänyt ne ja muutat niitä niin niiden sijainti päivittyy reaaliajassa taustakuvan päällä, joten voit liikuttaa niitä myös "yritys ja erehdys" -menetelmällä.
   
  • Suorakulmion muotoiselle kohteelle määrittelet:
   • Kuinka monta pikseliä suorakulmion vasen yläkulma on taustakuvan ruudukon vasemmasta reunasta oikealle päin.
   • Kuinka monta pikseliä alaspäin suorakulmion ylin sivu on ruudukon yläreunaan nähden.
   • Raahausalueen leveyden pikseleissä
   • Raahausalueen korkeuden pikseleissä
   • Koordinaatit kirjoitetaan suorakulmiolle muodossa vasen yläreuna,yläosan reuna;kohteen leveys, kohteen korkeus eli esim. 10,20;50,100 joka tarkoittaisi sitä että kohteen vasen yläreuna olisi taustaruudukkoon nähden 1 solun/ruudun vasemmalla ja 2 solua/ruutua alaspäin yläreunasta.
   • Alla olevassa kuvassa on käytetty määritystä 10,20;50,100 joten Norja-kohde on 1 solun/ruudun vasemmasta reunasta oikealle päin ja ylhäältä laskettua 2 solua/ruutua alaspäin.

 • Ympyrän muotoisissa kohteissa määritetään keskiosan etäisyys vasemmasta ylänurkasta + ympyrän säde eli keskipisteen_x vasempaan yläreunaan nähden, keskipisteen_y vasempaan yläreunaan nähdeä; säde esim 50,50;50 tämä tuottaa alla olevan kuvan mukaisen lopputuloksen

 • Monikulmiossa (Polygon) määrittelet kärkien x ja y -koordinaatit ruudukon vasempaan yläreunaan nähden eli x1, y1; x2, y2; ...; xn, yn kärkiä on vähintään oltava 3 kappaletta. esim: 20, 60; 100, 60; 20, 100 joka tuottaa allaolevan muodon

 

Esimerkkimme koordinaatit määriteltyinä suorakulmiona:

4. Kun Koordinaatit ovat määritelty ja raahattavat kohteet ovat mielestäsi oikeilla paikoilla voit määrittää pistevähennykset, jos käytät tentissä mukautuvia kysymyksiä, muuten voit tallentaa kysymyksesi ja esikatsella sen ja tarvittaessa tehdä vaadittavat korjaukset.

Kuvassa on täytettynä "oikeat vastaukset". Huom! Kun opiskelijat vastaavat kysymykseen heidän tulee vetää kohteen vasemman yläkulman pieni ympyrä määrittelemäsi alueen sisälle jotta he saavat vastauksen oikein. Heidän ei siis tarvitse raahata kokonaista suorakulmiota tai muuta kohdetta määrittelemäsi alueen sisälle, vasen yläkulma riittää.