Valitse puuttuvat sanat -kysymystyyppi

'Valitse puuttuvat sanat' -kysymystyyppissä opettaja määrittelee kysymykseen lauseen/lauseita joiden sisään hän asettaa "aukkokohtia" joihin opiskelijan on valittava alasvetovalikosta opettajan määrittelemistä vaihtoehdoista oikea vastaus.

Kysymyksen lisääminen tenttiin:

1. Avaa tentti

2. Muokkaa tenttiä-sivulla valitse "lisää"-valikosta "Lisää kysymys"

3. Valitse "puuttuvat sanat" -kysymystyyppi

4. Avautuvalla sivulla anna kysymyselle nimi.

5. Kysymysteksti-kenttään määritä lauseet/lause ja määritä aukkokohdat hakasulkeiden väliin esim. [[1]] joka tarkoittaa vaihtoehtoa 1. Esimerkissämme tiedustelemme pääkaupunkeja. Kirjoitamme kysymystekstiksi:

Suomen pääkaupunki on [[1]]

Ruotsin pääkaupunki on [[2]]

Norjan pääkaupunki on [[3]]
 

6. "Vaihtoehdot" -otsikon alla määrittelemme oikeat vastaukset ja muutaman ylimääräisen vastausvaihtoehdon.

Huom! Järjestyksellä on väliä eli aina ensin määritetään oikeat vastaukset ja vasta sen jälkeen lisätään mahdolliset ylimääräiset vastausvaihtoehdot.

Eli "Vaihtoehto 1" -riville kirjoitamme mikä on aukkokohdan [[1]] oikea vastaus, "Vaihtoehto 2" -riville kirjoitamme mikä on vaihtoehdon [[2]] oikea vaihtoehto jne. kunnes kaikki oikeat vastaukset ovat määritetty ja vasta tämän jälkeen lisäämme  ylimääräisiä vastausvaihtoehtoja kullekkin  [[X]]-vaihtoehdolle.

Oikeiden vastauksien lisäksi haluamme muutaman ylimäärisen vaihtoehdon, jotta kysymys ei olisi liian helppo joten käytämme ryhmä-vaihtoehtoja. Ryhmät määritellään vasta kun kaikki lauseissa käytetyt aukkokohdat 1-3 on täytetty ensin ja vasta tämän jälkeen käytämme "ryhmä"-alasvetovalikkoa.

  • Ryhmässä 1 ovat vaihtoehdot Helsinki, Kouvola ja Mikkeli
  • Ryhmässä 2 ovat vaihdoehdot Tukholma ja Westeros
  • Ryhmässä 3 ovat Oslo ja Larvik

7. Tämän jälkeen tallennamme kysymyksen sivun alalaidassa painamalla "tallenna muutokset" ja esikatselemme kysymystä tarkastaaksemme että se toimii oikein.

8. Avautuvalla sivulla kannattaa tarkistaa alasvetovalikoiden sisältö ja lopuksi painaa "Täytä oikeat vastaukset" jotta näet oletko onnistunut määrittelemään ne oikein.