Ohjattu oppimispäiväkirja

Ohjattu oppimispäiväkirja on kurssin / työtilan opettajan laatima, valmiisiin
kysymyksiin ja sisältöihin perustuva kokonaisuus, joihin opiskelijat vastaavat. Opettajat voivat kommentoida opiskelijoiden merkintöjä.