Yleistä oppimispäiväkirjasta

Oppimispäiväkirja mahdollistaa opiskelijalle omien kurssimuistiinpanojen ja kokemusten keräämisen henkilökohtaiseen päiväkirjaan, joiden sisällön myös kurssin opettajat näkevät ja jota opettajat voivat kommentoida.

Oppimispäiväkirjoja-aktiviteetissa voidaan käyttää kahta eri asetusta:

  • Käyttäjäoppimispäiväkirja. Joka on vapaasti jäsentyvä käyttäjän oppimispäiväkirja jonka sisältöä opettaja voi lukea. 
  • Ohjattu oppimispäiväkirja, jolloin opettaja määrittelee etukäteen kysymykset tai aihealueet ja joista opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa.