mRaportointi

mRaportointi mahdollistaa Moodlessa osastokohtaiset ja esimies-alais-tyyppiset raportoinnit kurssien suorituksista. Moodlen oman kurssikohtaisen raportoinnin lisäksi helppo seurata vaikka tietyn osaston tai tiimin suoritustilanteita.

mRaportointi näkyy esimiehille ja ylläpitäjille Navigointi-lohkon viimeisessä valikossa "Raportit".

Huomioi, että raportteihin sisältyvät vain ne kurssit, joihin on määritetty suoritusten seuranta.

mRaportoinnin ominaisuuksia:

 • Yhteenveto
  • Näyttää kurssikohtaisesti, moniko oppilas on suorittanut kurssin ja monellako se on vielä kesken
  • Generoi koko organisaation laajuisia raportteja
  • Mahdollisuus ryhmitellä tulokset useilla eri tavoilla (laitos, osasto, alue, jne)
  • Mahdollisuus listata yhteenvedon lisäksi myös yksittäiseen ryhmittelyyn kuuluvat henkilöt
 • Henkilöhaku
  • Mahdollistaa henkilöiden hakemisen etu- ja sukunimen perusteella
  • Lista sisältää linkin kunkin henkilön suoritustietohin
  • Mikäli listassa oleva henkilö on esimies, näytetään myös linkki alaislistaukseen
 • Kohorttien yhteenveto
  • Yhdistetyt kohortit näyttää kaikkien kohorttien henkilöt yhdistettynä yhdelle riville, tällä voidaan katsoa kuinka monta kohorttien jäsentä on suorittanut tietyn kurssin
  • Kaikki kohortit listaa eriytettynä kaikki kohortit mitä järjestelmässä on
  • Valitsemalla yksittäisen kohortin, näet niiden käyttäjien suoritustilanteen, jotka ovat kohortin jäseniä
 • CSV
  • Generoi CSV-tiedoston, joka sisältää käyttäjät samaan tapaan kuin yhteenvetotoiminnon henkilölistaus
  • Mahdollisuus sisällyttää samaan raporttiin useita eri kursseja
  • Mahdollisuus määrittää aikaväli, jolloin vain kyseisen ajan sisällä ilmoittautuneet otetaan mukaan raporttiin
 • Tiimin suoritukset työntekijöittäin
  • Listaa kaikki käyttäjän omat alaiset sekä yhteenvedon heidän kurssisuoritustilanteestaan
  • Mahdollisuus listata myös kaikki yksittäisen alaisen kurssit
 • Tiimin suoritukset kursseittain
  • Näyttää alaisten kurssikohtaiset suoritukset aktiviteetin tarkkuudella
  • Tenttien ja Scormien kohdalla näyttää myös yritysten määrän
 • Aktiviteetit
  • Listaa kaikki  suorituksen seurannan piirissä olevat aktiviteetit ja niiden suoritukset kokonaisen kategorian laajuudelta


 

nav
 
yhteenveto