Kysymyspankki

Kysymyspankissa luodaan ja hallitaan kurssin tenteissä käytettäviä kysymyksiä. Kysymyspankki on Asetukset-lohkon kohdassa Kysymyspankki. Kysymyspankki näytetään myös tenttien luonnin jälkeen tentin käyttöliittymässä.

Kysymyspankissa on neljä alakohtaa:

  • Kysymykset, jossa voit luoda ja järjestää kysymyksiä eri kategorioihin
  • Kategoriat, jossa voit luoda uusia kysymyskategorioita ja muokata olemassa olevia kategorioita
  • Tuo, jossa voit tuoda kysymyksiä ulkopuolisista tekstitiedostoista lomakkeen avulla
  • Vie, jossa voit siirtää kysymyspankin kysymykset tiedostoon.

Toiminnot on esitelty tarkemmin alla.

Kysymykset

Uusia kysymyksiä luodaan Kysymyspankin kohdassa Kysymykset. Napsauta Luo uusi kysymys -painiketta, jonka avaamassa ponnahdusikkunassa voit valita kysymystyypin.

Voit luoda kysymyksiä kurssin kysymyspankkiin jo ennen tentin luomista. Kysymyspankista kysymykset liitetään Tentti-aktiviteettiin sen Asetukset-valikon kohdasta Muokkaa tenttiä. Kysymyspankkiin luotuja kysymyksiä voi hyödyntää useissa eri tenteissä ja niitä voi myös siirtää kurssialueelta toiselle Asetukset-lohkon Tuo-toiminnolla).

Tarkempia ohjeita kysymyskohtaisista asetuksista, löydät kysymystyyppien esittelyjen kohdalta, sivulta Tentin kysymystyypit.

Kategoriat

Jos olet luomassa tai tuomassa kurssialueellesi suurta määrää kysymyksiä, ne kannattaa lajitella kategorioihin. Aluksi uudella kurssialueella on vain yksi kategoria: "Oletus". Uusia kategorioita voit luoda Kysymyspankin kohdassa Kategoriat. Uuden tentin lisääminen kurssialueelle lisää automaattisesti myös uuden kategorian. Kategoriat ovat hierarkkisessa suhteessa toisiinsa. Kategoriataso-kentässä valitaan, minkä kategorian alle uusi alakategoria tulee.

Tuo ja Vie

Kysymyspankin toiminnoilla Tuo ja Vie siirretään tenttikysymyksiä eri palvelinten tai muiden oppimisympäristöjen välillä. Jos kysymyksiä tuodaan toisesta Moodlesta, ne kannattaa tallettaa Moodle XML -muotoon. Tätä toimintoa ei välttämättä tarvita jos opettajalla on opettajaoikeudet sekä kurssialueelle, josta kysymyksiä viedään, että alueelle johon kysymyksiä tuodaan. Tällöin kannattaa käyttää kysymysten Asetukset-lohkon Tuo-toimintoa.

Kysymysten esikatselu, muokkaus, siirto ja kopiointi

Jokaisen kysymyksen kohdalla on rivi pikakuvakkeita. Ratas-ikonista pääset muokkaamaan kysymystä, kopioikonista pääset tallentamaan kysymyksen eri nimellä tai eri kategoriaan, suurennuslasi-kuvakkeesta voit esikatsella kysymystä, ja ruksista voit poistaa kysymyksen kokonaan.

Kysymyksen muokkausikonit

Jos kopioit kysymyksen, voit muokata muokata sen sisällön uuden kysymyksen mukaiseksi. Kun uuden kopiokysymyksen nimi, kysymysteksti, vaihtoehdot ja muut asetukset on muokattu valmiiksi, Tallenna tekemäsi muutokset sivun lopussa.

Kun kysymykset ovat valmiit, ne pitää lisätä tenttiin - tentti-aktiviteetista käsin. Tentin rakentamiseen on tarkemmat ohjeet sivulla Tentti.

Katso myös: