Kurssin asetukset

Kurssialueen asetuksissa voit muokata kurssin perustietoja, kuten kurssin nimi, lyhenne tai kuvaus. Kurssi näkyy opiskelijoille vasta, kun avaat sen asetuksissa. Usein oletusasetukset ovat riittävät. Saat kaikki lisäasetukset auki napsauttamalla Näytä kaikki -linkkiä asetussivun oikeassa ylänurkassa.

Huomaa Huomaa: Itserekisteröitymiseen käytettävää kurssiavain määritellään Asetukset-lohkon kohdasta Käyttäjähallinta > Osallistujien lisäämistavat.
Huomaa Huomaa: Muista tallentaa tekemäsi muutokset sivun alareunassa.

Pääset kurssin asetuksiin kurssialueen etusivulla, Asetukset-lohkon kohdasta Muokkaa asetuksia.

Yleiset

Kurssin nimi: Kurssin selkokielinen nimi, joka näkyy kurssilistassa opiskelijoille.

Kurssin lyhenne: Lyhenne näkyy mm. sähköpostiin lähetettävien keskustelualueviestien otsikkokentässä ja kurssin navigaatiorakenteessa. Aseta tähän kuvaava ja omassa organisaatiossasi tunnistettava lyhenne.

Kurssikategoria: Yleensä oman organisaatiosi mukainen tai esimerkiksi "Harjoituskurssit". Kategoriaa ei opettajana yleensä voi vaihtaa, vaan vaihto on ylläpitäjän tehtävä. Kurssi voi olla kerrallaan näkyvillä vain yhdessä kategoriassa.

Näytetään opiskelijoille: Uudet kurssialueet ovat oletusarvoisesti piilossa opiskelijoilta, ja ne kannattaakin pitää piilotettuna rakennusvaiheen aikana. Suljetut kurssit näkyvät kurssille liitetyille opettajillekin kurssivalikossa harmaalla otsikolla (avattu kurssi sinisellä otsikolla).

Kurssin aloituspäivämäärä: Milloin kurssisi alkaa. Viikot-muotoisen kurssin osiot lasketaan alkaviksi 7 vuorokauden välein tästä päivästä lähtien. Opiskelijat eivät pääse kurssialueelle ennen aloituspäivämäärää, eikä kurssin sisältöjä voi ajastaa alkamaan ennen ko. päivämäärää.

Kurssin tunnistenumero: Tunnistenumeron voi jättää tyhjäksi, jollei organisaatiosi erikseen neuvo sitä käyttämään.

Kuvaus

Kurssikuvaus: Kurssin kuvauksessa kerrot lyhyesti ja ytimekkäästi kurssistasi (kenelle kurssi on tarkoitettu, kuka on yhteyshenkilö, milloin kurssi alkaa, millainen on ohjelma tms.). Tämän kentän sisällöt näkevät myös ne opiskelijat, jotka eivät ole rekisteröityneet kurssille.

Kurssikuvaukseen liittyvät tiedostot: Voit jakaa tiedostoja tätä kautta myös henkilöille, jotka eivät ole rekisteröityneet kurssille esim. ennakkotehtävän aineiston tai tarkemman kuvauksen.

Kurssiformaatti

Kurssimuoto: Oletusmuoto Aiheet sopii useimpiin tarkoituksiin parhaiten. Viikot-muoto soveltuu tiukasti kalenteriviikoittain etenevälle kurssille ja Aiheet-muoto taas aihepiireihin jaoteltuihin kursseihin. Huomaa, että Viikot-muotoinenkin kurssi voi alkaa minä viikonpäivänä tahansa. Kukin osio on kuitenkin aina seitsemän kalenteripäivää. Keskustelu-muotoisella kurssialueella voi olla vain keskustelufoorumeita.

Viikkojen/aiheiden määrä: Tyhjillä kurssialueilla on oletuksena valmiina tietty määrä tyhjiä aiheita. Voit milloin tahansa säätää aiheiden määrän sopivaksi välillä 052. Aiheiden määrää voi muuttaa myös kurssialueen etusivulla keskipalstan alareunassa olevilla + ja - -painikkeilla, kun muokkaustila on päällä.

Piilotetut osiot: Jos haluat piilottaa kurssin aiheita/osioita väliaikaisesti opiskelijoiden näkyviltä, voit valita, näkyvätkö piilotetut aiheet tiivistetyssä muodossa vai kokonaan näkymättömissä opiskelijoilta.

Kurssialueen sisällön taitto sivuille: Oletusvaihtoehtona on "Näytä kaikki osiot yhdellä sivulla". Toinen vaihtoehto on "Näytä kukin osio omalla sivullaan". Jälkimmäinen on näppärä vaihtoehto pitkiksi venyvillä kurssialueilla. Jos käytät Näytä kukin osio omalla sivullaan -vaihtoehtoa, kannattaa ns. nolla-aihe (jossa on mm. Uutiset-palsta) kurssin yläosassa pitää tiiviinä, koska se näkyy jokaisen aihesivun yläreunassa.

Näkyvyyteen liittyvät asetukset

Pakota kielivalinta: Voit halutessasi pakottaa kurssin oletuskielen. Jos pakotat valinnan englanniksi, käyttäjien kannattaa myös valita englanti etusivun pudotusvalikosta tai omista asetuksistaan. Muuten osa oppimisympäristön omista teksteistä näkyy edelleen suomeksi. Se, mitkä kielet voidaan valita kurssialueen oletuskieleksi, riippuu organisaation käyttöön ottamista kielipaketeista.

Näytä uutisaiheet: Uutiset-keskustelualue on oletusarvoisesti kaikilla kursseilla. Uutispalstan kautta opettajat voivat lähettää kurssitiedotuksia kaikille kurssin osallistujille. Vain opettajat saavat kirjoittaa uutisviestejä ja kaikki viestit lähtevät pakotetusti osallistujille sähköpostiin. "Näytä uutisaiheet" asetuksella määrittelet, kuinka monta uutista Viimeisimmät uutiset -lohkossa näkyy. Jos laitat arvoksi "0", Viimeisimmät uutiset -lohkoa ei näytetä ollenkaan.

Näytä arvioinnit opiskelijalle: Oletuksena opiskelija näkee kurssialueen kaikki arvioitavat aktiviteetit omassa Arvioinnit-näkymässään (Asetukset > Arvioinnit). Opiskelija näkee aina vain omat arviointinsa. Tässä voit estää arviointien näkemisen.

Näytä tapahtumaraportti: Tässä määritellään, saavatko opiskelijat nähdä Navigointi-lohkossa koosteen omasta toiminnastaan kurssilla. Opettajat näkevät tapahtumaraportit automaattisesti.

Tiedostojen kokoraja

Suurin lähetyskoko: Järjestelmän ylläpitäjä määrittää sivustolle suurimman sallitun tiedostokoon. Opettajakaan ei voi ladata maksimikokoa suurempia tiedostoja kurssialueelle. Tällä asetuksella opettaja voi rajoittaa kurssille ladattavien yksittäisten tiedostojen enimmäiskokoa.

Suoritusten seuranta

Ota opiskelijoiden suoritusten seuranta käyttöön: Suoritusten seuranta otetaan ensin käyttöön kurssialueen asetuksista ja vasta sen jälkeen yksittäisten aktiviteettien asetuksista. Voit asettaa suoritusehtoja arvosanoihin perustuen tai sallia opiskelijan merkitä suorituksensa itse. Kun otat toiminnon käyttöön, kurssin aktiviteettien asetussivuille tulee valikot tarkempien suoritusehtojen asettamiseen.

Pääsy vierailijana

Salli pääsy vierailijana: Voit päästää kurssialueelle opiskelijoiden lisäksi myös vierailijoita. Voit myös asettaa vierailijoille salasanan. Vierailija voi katsella kurssiasi ja ladata tiedostoja, mutta ei voi osallistua keskusteluihin eikä tehdä tehtäviä. Vierailijapääsy on aina anonyymi, eli et voi tietää, kuka kävijä on tai kuinka monta heitä kurssillasi on. Jos vierailija-asetukset eivät näy kurssin asetukset -sivulla, lisää käyttäjähallinnassa osallistujien lisäämistavaksi "Pääsy vierailijana".

Salasana: Vierailijan salasana EI ole sama asia kuin opiskelijoiden itserekisteröitymiseen käyttämä kurssiavain.

Ryhmät

Ryhmämoodi: Osallistujien ryhmittelyn asetukset vaikuttavat koko kurssialueen toimintaan. Voit määritellä tai pakottaa asetukset kaikille kurssin toiminnoille. Yleensä pakottaminen kannattaa kurssitasolla jättää tekemättä, koska voit määritellä ryhmäasetukset kaikkien aktiviteettien kohdalla erikseen:

  • Ei ryhmiä = kaikki näkevät toistensa toiminnot ja voivat osallistua.
  • Erilliset ryhmät = opettaja määrittelee ryhmät ja kaikki näkevät ainoastaan oman ryhmänsä toiminnot.
  • Näkyvät ryhmät = Ryhmien toiminta näkyy kaikille, mutta ainoastaan oman ryhmän toimintaan voi osallistua (esim. ryhmien keskustelut).

Pakota ryhmämoodi: Jos ryhmäytyminen on kurssitasolla lukittu, samaa ryhmämoodia (ei ryhmiä / näkyvät ryhmät / erilliset ryhmät) sovelletaan kaikissa sen kurssin toiminnoissa ja aktiviteettikohtaiset ryhmäyttämiset jätetään huomiotta.

Vakioryhmittely: Ryhmittelyt ovat useammasta ryhmästä koostuvia joukkoja. Jos ryhmittely on kurssitasolla lukittu, samaa ryhmittelyä sovelletaan kaikissa sisällöissä ja aktiviteettikohtaiset ryhmittelyt jätetään huomiotta. Ryhmien/ryhmittelyn pakottaminen on hyödyllistä lähinnä silloin, kun haluaa perustaa kurssin muutamille täysin erillisille joukoille.

  • Opiskelijat voivat olla myös useamman ryhmän jäseniä samaan aikaan. Ryhmät ja ryhmittelyt määritellään Käyttäjähallinnan kohdasta Ryhmät.

Roolien uudelleennimeäminen

Roolien nimeäminen ei useinkaan ole tarpeen.

Voit määritellä, mitä termejä kurssilla käytetään opettajista ja opiskelijoista käyttämälläsi kielellä. Jos esimerkiksi haluat puhua ohjaajista (opettaja) ja osallistujista (opiskelija), voit kirjoittaa tekstit kenttiin oikeille paikoilleen.

Uudelleen nimetyt roolit näkyvät ainoastaan kurssialueen kuvauksen yhteydessä ja kurssin opettajalle kurssin muokkaustilassa. Tässä määritellyt termit vaikuttavat vain kurssin hallinnoijalle/opettajalle näkyviin rooleja koskeviin pudotusvalikoihin. Jos kurssi on monikielinen, voit määritellä roolien nimet kullekin kielelle erikseen.

Älä kirjoita näihin kenttiin henkilön nimeä. Kyse on roolin nimeämisestä ja muutos koskee kaikkia kurssilla ko. roolissa olevia.