Kurssin arvosana

Moodlessa kursseilla lasketaan kahdenlaisia arvosanoja:

  • Kurssin yksittäisille aktiviteeteille (esim. tentti tai tehtävä) eli niissä aktiviteettityypeissä, joita voidaan arvioida.
  • Kurssin kokonaisarvosana eli kurssiarvosana, tämä koostuu kaikista kurssin arvioitavista aktiviteeteista, ja oletuksena se lasketaan arvioitavien aktiviteettien arvosanojen summan, eli jos tentistä on saatu arvosanaksi 10,0 ja tehtävästä 80,0, niin opiskelijan kurssiarvosana on tällöin 90,0 (10,0 + 80,0 = 90,0).

Opiskelijan näkymä kurssiarvosanaan

 

Kurssin arvosana esitetään, kun opiskelija klikkaa Arvioinnit-sivua, josta avautuu Käyttäjänraportti ja sen alaosassa Kurssiyhteenveto-rivi. 

 

 

Miten opettajat voivat muuttaa kurssiarvosanan laskentatapaa

 

Opettajat voivat muuttaa kurssiarvosanan laskentatapaa seuraavasti (jos järjestelmän ylläpitäjät ovat sallineet muun kuin arvosanojen summan):

1. Avaa kurssi

2. Avaa hammasratas -> Arviontikirjan asetukset

3. Siirry Asetukset-välilehdelle -> ylimmältä riviltä joka sisältää kurssin nimen klikkaa Muokkaa -> Muokkaa asetuksia

 

 
 
4. Avautuvalla sivulla voit valita (jos järjestelmän ylläpitäjä on sen sallinut) kurssin arvosanojen laskentatavan Yhteenveto-alasvetovalikosta. Tämän jälkeen vain tallennat muutokset.
 
 
 

 

Kurssiyhteenvedon piilottaminen

Opettaja voi piilottaa Kurssiyhteenveto-rivin eli kurssiarvosanan opiskelijoilta näkyvistä seuraavasti:


1. Avaa kurssi
2. Avaa hammasratas -> Arviointikirjan asetukset
3. Kurssiyhteenveto-rivillä valitse muokkaa -> Piilota
4. Avaa Asetukset-välilehti -> kurssin nimen sisältävältä ylimmältä riviltä klikkaa Muokkaa -> Muokkaa asetuksia