Kohorttien synkronointi

Moodle ympäristöön on mahdollista määrittää käyttäjistä automaattisesti päivittyviä sivuston laajuisia ryhmiä eli kohortteja. Kohorttien avulla voidaan liittää tietty joukko käyttäjiä kurssille kohortin synkronointi menetelmällä  Kohortin synkronoinnin avulla kurssin osallistujalista päivittyy automaattisesti kohortin jäsenien mukaisesti ja kohortin uudet jäsenet liitetään automaattisesti kurssin osallistujiksi.


Jotta kohortin jäsenet voi määrittää päivittymään automaattisesti,  on ensin luotava kohortti ja määritettävä Kohorttien synkronointi -lisäosan perusasetukset. Perusasetukset tarvitsee määrittää vain kerran, mutta niitä pääsee tarvittaessa myöhemmin muokkaamaan.

 

Kohorttien synkronoinnista on olemassa kaksi versiota, joiden ohjeet on erillisillä sivuilla.