Keskustelualue

Keskustelualueet ovat suosittuja aktiviteetteja erityisesti sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvilla kursseilla. Keskustelualuetta voi keskustelun lisäksi hyödyntää muun muassa opiskelijoiden esseiden tai tutkimusuunnitelmien palautukseen tai vertaisarviointiin. Keskustelualueet ovat oletusarvoiseti julkisia kaikille kurssilaisille, mutta ne voidaan myös osoittaa ainoastaan jollekin tietylle pienryhmälle, jolloin ryhmän ulkopuoliset eivät pääse keskustelualueelle, opettajaa lukuunottamatta.

Huom! Piilotetulta keskustelualueelta lähtevät viestit kaikille kurssin osallistujille, jos siinä on käytössä pakotettu tilaus, mutta jos siirrät keskustelualueen piilotettuun aihe-osioon niin tällöin viestit menevät vain kurssin opettajille. Moodlen 2.7 versiossa tämä ei toimi eli viestit tulevat myös tässä tapauksessa opiskelijoille.

Keskustelualueen lisääminen

 1. Valitse Muokkaustila päälle joko Asetukset-lohkosta tai kurssisivun oikeassa yläkulmassa olevasta painikkeesta.
 2. Napsauta Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkkiä haluamassasi kohtaa kurssia.
  Esiin tulee ikkuna, jossa listataan saatavana olevat aktiviteetit.
 3. Valitse Keskustelualue.
 4. Napsauta Lisää -painiketta.

Esiin tulee sivu Lisätään uusi Keskustelualue kohtaan (osion nimi), jolla määritetään alueen asetukset.

Tärkeimmät asetukset

Yleiset

 • Nimi näkyy kurssin etusivulla.
 • Kuvaus sisältää tarkemman tehtävänannon ja se on mahdollista näyttää myös kurssin etusivulla.
 • Keskustelualueen tyyppi Kaikissa keskustelualueissa on perusasetuksena, että osallistujat voivat lähettää alueelle viestejä, joihin voi liittää liitetiedoston. Muilta ominaisuuksiltaan eri tyyppiset alueet eroavat toisistaan.
  • Keskustelualue yleiseen käyttöön: (oletus). Avoin keskustelualue, jossa osallistujat voivat aloittaa uuden keskustelunaiheen milloin tahansa (määrää ei ole rajoitettu). Tämä keskustelualuetyyppi on useimpiin tarkoituksiin hyvin soveltuva vaihtoehto.
  • Yksi keskustelu: Alueella käsitellään yhtä aihetta, joka on kokonaisuudessaan luettavissa yhdellä sivulla. Tämä sopii hyvin tiedostojen avoimeen palautukseen, koska kaikki näkevät kaikkien palautukset yhdellä sivulla. Huom. yksi keskustelu -tyyppistä aluetta ei voi käyttää samaan aikaan erillisten ryhmien kanssa!
  • Jokainen avaa uuden keskustelun: Jokainen osallistuja voi aloittaa yhden uuden keskustelunaiheen, johon kaikki voivat vastata. Tämä keskutelualuetyyppi on käytännöllinen, jos haluat jokaisen kertovan ajatuksiaan ja muiden vastaavan.
  • Kysymys- ja vastausalue: Opettaja esittää kysymyksen eli keskustelun avauksen, ja kukin osallistuja vastaa siihen. Osallistujan on kirjoitettava oma vastauksensa ennen kuin hän saa nähdä muiden vastaukset. Toisten vastausten näkymisessä on 30 minuutin viive oman vastauksen lähetyksen jälkeen. Aluetta ei siis voi käyttää aivan samanaikaiseen työskentelyyn. Tämä ominaisuus kannustaa itsenäiseen ajatteluun, koska opiskelja ei näe etukäteen muiden vastauksia. Tämä keskutelualuetyyppi sopii hyvin myös mm. esseiden tai oppimistehtävien palautukseen.
  • Normaali keskustelualue näytetään blogimaisessa muodossa: kuten keskustelualue yleiseen käyttöön, mutta kaikki viestit esitetään yhdellä sivulla ja vastauspainike on muotoa "keskustele tästä aiheesta".

Liitteiden ja sanojen määrät

 • Liitteen maksimikoko: Voit rajoittaa liitteiden maksimikokoa pienemmäksi, kuin sivustolle tai kurssille määritetty koko.
 • Liitetiedostojen maksimimäärä: Voit määritellä, kuinka monta liitetiedostoa osallistuja voi yhteen keskusteluviestiin lisätä.
 • Sanalaskuri: Näytetäänkö kunkin viestin kirjoittamisen yhteydessä sanalaskuri.

Keskusteluviestien tilaus ja seuranta

 • Keskusteluviestien tilaus:
  • "Valinnainen" joka tarkoittaa sitä että ketään ei lisätä automaattisesti keskustelualueen tilaajiksi. Opettaja/hallinoija voi määrittää tilaajat käsin, tämän lisäksi jokaisella on myös oikeus tilata keskustelualue itse tai perua sen tilaus niin halutessaan.
  • "Oletustilaus" tarkoittaa sitä jokainen kurssilla oleva henkilö lisätään automaattisesti keskustelualueen tilaajiksi mutta he voivat halutessaan perua keskustelualueen tilauksen tai opettaja/hallinoija voi poistaa heidät tilaajista. He pystyvät myös halutessaan tilaamaan keskustelualueen uudelleen.
  • "Pakotettu" lisää kaikki kurssilla olevat henkilöt tilaajiksi. Henkilö ei voi erikseen perua keskustelualueen tilausta (mutta voi omista viestiasetuksistaan estää moodlea lähettämästä miltään keskustelualueelta sähköpostiviestejä hänelle). Myöskään opettaja/hallinoija ei voi muokata tilaajia silloin kun pakotettu tilaus on päällä.
  • "Tilaus pois päältä" -vaihtoehto tarkoittaa että kurssin osallistujat eivät voi tilata keskustelualuetta eivätkä perua sen tilausta mutta opettaja/hallinoija voi kuitenkin määrittää käsin keskustelualueen tilaajat.
 • Luettujen viestien seuranta: Viestien seuranta voi olla valinnainen, päällä tai pois päältä."Päällä" tarkoittaa, että lukemattomat viestit näytetään keskustelualueella ylimpänä. Yleensä kannattaa antaa osallistujien itse päättää eli valita "Valinnainen".

Postituksen raja

Näillä asetuksilla voit rajoittaa osallistujien lähettämien viestien määrää valitsemasi ajan sisällä.

Arviointi

Voit määrittää mahdollisten arviointien kategorian ja hyväksymisrajan.

Arvioinnit

Tarkempia määrityksiä arvioinneille.

Moduulien yleiset asetukset

 • Näytetään opiskelijoille: Tällä annat osallistujien nähdä aktiviteetin tai piilotat sen esim. luomisen ajaksi.
 • Ryhmämoodi: Eriytetäänkö tehtävä kurssialueella olevien ryhmien mukaan.
 • Ryhmittely: Eriytetäänkö tehtävä kurssialueella olevien ryhmittelyjen mukaan.

Rajoita pääsy

Voit rajoittaa osallistujien pääsyä tehtävään esimerkiksi päivämäärän ta aikaisempien suoritusten perusteella. Tarkempia tietoja pääsyn rajoittamisesta on sivulla Ehdollinen julkaisu.

Opiskelijoiden edistyminen

Millä perusteella osallistujan katsotaan suorittaneen aktiviteetin.