Järjestelmästä poistaminen

Käyttäjän poistaminen järjestelmästä

Tämä ohje on tehty Moodlen versiolle 3.3

Käyttäjän poistaminen järjestelmästä tapahtuu seuraavasti;

1. Avaa Moodle

2. Avaa sivustonhallinta- > käyttäjät -> selaa käyttäjiä

3. Hae käyttäjän tiedot hakukentällä ja voit poistaa hänen tunnuksensa ruksilla/roskakori-ikonilla

Mistä aktiviteeteista opiskelijan tuottama sisältö poistuu kun hänet poistetaan Moodlesta;

 

 • Oppitunti (Lesson)
 • Oppimispäiväkirja (Learningdiary)
 • H5P
 • Palaute (Feedback) (Nimellä kerätty data, anonyymissa säilyvät)
 • Päiväkirja (Journal)
 • SCORM
 • Tehtävä (Assignment)               
 • Työpaja (Workshop)
 • Valinta (Choice)
 • Kurssin suoritusraportti
 • mRaportointi

 

Missä aktiviteeteissa opiskelijan tuottama sisältö säilyy kun hänet poistetaan Moodlesta;

 

 • Feedback (jos kerätty anonyymiä palautetta)
 • Tietokanta (Database)
 • Q-kysely (Questionnare)
 • Sanakirja (Glossary)
 • Tentti (Quiz)
 • Wiki
 • Kysely (Survey)
 • Chat (vain menneet keskustelut ja jos ne ovat tallennettu)
 • Keskustelualue (Forum)

 

Raportointi

Mitä tapahtuu kurssin raporteille esim. kurssinsuoritusraportille kun opiskelija poistetaan kurssillta;

Hän katoaa kurssien raporteilta jos hänet poistetaan moodlesta. 

Mitä tapahtuu mRaportoinnille kun käyttäjä poistetaan kurssilta/moodlesta;

Kun käyttäjä poistetaan moodlesta häntä ei enää näy mRaportoinnin raporteilla.