H5P-lisäosa (mod_hvp)

H5P-lisäosa (mod_hvp)

 

H5P-lisäosan avulla voit rakentaa interaktiivisia HTML5-sisältöjä Moodleen esim. interaktiivisia videoita (interactive video) ja Vuorovaikutteisia esityksiä (course presentation). Näitä erilaisia H5P:n aineistomuotoja kuten course presentation, interactive video, flash cards jne. kutsutaan sisältökirjastoiksi.

Huom! H5P-aktiviteetissa opiskeljan on painettava jokaisen kysymyksen kohdalla "tarkista"-painiketta ja saavutettava H5P:n viimeinen automaattinen yhteenvetosivu, jotta hänen pisteensä tallentuvat. Osassa kysymystyypeistä voidaan "tarkista"-painike korvata automaattisella tarkistuksella jolloin "tarkista"-painiketta ei tarvitse painaa mm. tosi/epätosi -ja monivalintakysymyksissä

H5P:n kaksi eri toteutusta

Ennen Moodlen 3.9 versiota H5P oli saatavana vain erillisenä lisäosana, tunnistat sen kuvakkeesta

 

 
 
Moodlen 3.9 versiosta lähtien Moodlen ytimeen rakennetun H5P:n tunnistat oheisesta kuvakkeesta
 
 
 
Jos etsit ohjetta Moodlen 3.9 version omalle H5P-toteutukselle, ne löytyvät täältä ja sen toimintaperiaate on erilainen kuin H5P-lisäosassa. Tämän lisäksi ytimen H5P ei vielä sisällä "vaadi läpäisyarvosan"-toimintoa toisin kuin lisäosana saatava H5P.

H5P-lisäosa

  • H5P-lisäosaa käytettäessä aktivieetti luodaan ja muokataan H5P-aktiviteetin sisällä.
    • Upotuskoodilla kurssille tai sen aktivitetetteihin upotetut H5P-esitykset tallentavat arvosanat.

H5P-lisäosan ohjeet;

H5P ohjeita muualla: