H5P

H5P:n avulla voit rakentaa interaktiivisia HTML5-sisältöjä Moodleen esim. interaktiivisia videoita (interactive video) ja Vuorovaikutteisia esityksiä (course presentation). Näitä erilaisia H5P:n aineistomuotoja kuten course presentation, interactive video, flash cards jne. kutsutaan sisältökirjastoiksi.

Huom! H5P-aktiviteetissa opiskeljan on painettava jokaisen kysymyksen kohdalla "tarkista"-painiketta ja saavutettava H5P:n viimeinen automaattinen yhteenvetosivu, jotta hänen pisteensä tallentuvat. Osassa kysymystyypeistä voidaan "tarkista"-painike korvata automaattisella tarkistuksella jolloin "tarkista"-painiketta ei tarvitse painaa mm. tosi/epätosi -ja monivalintakysymyksissä

H5P-lisäosa

  • H5P-lisäosaa käytettäessä aktivieetti luodaan ja muokataan H5P-aktiviteetin sisällä.
    • Upotuskoodilla kurssille tai sen aktivitetetteihin upotetut H5P-esitykset tallentavat arvosanat.

H5P-lisäosan ohjeet;

Sisältökirjastojen-ohjeet

H5P ohjeita muualla:

 

 

Moodlen oma H5P-toteutus


Moodlen versiosta 3.9 lähtien H5P on suoraan Moodleen integroitu-työkalu, aiemmissa versioissa H5P on toiminut erillisen lisäosan kautta.

 

  • Moodlen omassa H5P-toteuksessa H5P-aineistot luodaan ja muokataan kurssin H5P-sisältöpankissa, josta ne kopioidaan tai linkitetään aliaksena Moodlen oman H5P-aktiviteetin sisälle.
    • Tämä ansiosta opettaja voi käyttää helpommin yhdelle kurssille luotuja H5P-aineistoja toisella kurssillaan. Tiedostonvalitsimen kautta voi valita H5P-sisältöpankin ja navigoida kurssille N poimimaan sieltä H5P-aineiston kopion tai linkittää sen aliaksena jolloin alkuperäiseen aineistoon tehdyt muutokset päivittyvät myös linkitettyyn materiaaliin.
    • Kirjotushetkellä (20.11.2020) Moodlen oma H5P ei osaa vielä näyttää upotettujen H5P-aktiviteettien arvosanoja arvioijan raportilla.

 

Moodlen oman H5P-aktiviteetin ohjeet:

alla